Advies in tijden van beproevingen

2090
Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan
 
Vraag:
Moge Allaah u behouden. Wat is uw advies omtrent de beproevingen die men vandaag de dag ondervindt en de gebeurtenissen die de gehele wereld ondergaat en wat voor positie dient de student van kennis aan te nemen hiertegenover?
 
Antwoord:
Deze gebeurtenissen zullen niet eindigen maar zullen zelfs vermeerderen zolang de moslims niet terugkeren naar het geloof volgens een correcte terugkeer. Als dit niet tot stand komt zullen deze gebeurtenissen enkel vermeerderen en zal Allaah de vijanden doen domineren over de moslims. O broeders, toen er een fout manifesteerde van enkelen onder de metgezellen tijdens de gebeurtenis van Uhud, één enkele fout van enkele metgezellen, de Boodschapper had hun geplaatst op de berg om zodoende de achterzijde van de moslims te beschermen zodat de ongelovigen niet in staat zouden zijn om de moslims via achteren te bereiken.
 
Toen de moslims aan de winnende hand waren tijdens het begin van het slagveld en de oorlogsbuit waren aan het verzamelen had de Profeet tegen hun gezegd: “Verlaat de berg niet ongeacht of we winnende of verliezende zijn.” Maar toen ze de moslims de oorlogsbuit zagen verzamelen, denkende dat de strijd afgelopen was, zeiden ze onder hun zelve: “Laten we neer dalen (van de berg) en onze broeders helpen in het verzamelen van de oorlogsbuit.” Waarop hun bevelhebber tegen hun zei: “Heeft de Boodschapper van Allaah niet tegen jullie gezegd om de berg niet te verlaten ongeacht als we winnende of verliezende zijn?!” Maar desondanks daalden ze neer en keerden ze niet terug van hun uitspraak waarop enkel hij en enkelen van de boogschutters over bleven met als resultaat dat ze sneuvelden als martelaars – moge Allaah tevreden over hun zijn -.
 
De veelgodenaanbidders zagen hun kans en rukte op via de achterkant van de berg zonder dat de moslims dit door hadden en hun zich veilig waande vanuit de achterzijde. Waarop de moslims zowel van voren als van achteren de veelgoden aanbidders kregen te verduren en het slagveld nog maar eens losbarstte en verwondingen en doden plaatsvonden tegenover de moslims. Wat was de reden? Één enkele fout, zelfs de Boodschapper werd hierdoor getroffen, aangezien een bestraffing, wanneer hij verschijnt, treft hij zowel de vrome als de zondaren, zelfs de Profeet heeft deze (bestraffing) moeten verduren, hij was gewond aan zijn kaak terwijl het bloed eruit vloeide, door middel van één tegenstrijdigheid. Ze waren tegenstrijdig met één enkel bevel van de Boodschapper.
 
“…totdat jullie versaagden, en met elkaar redetwistten over de opdracht en jullie gehoorzaamden (de Profeet) niet nadat hij jullie liet zien waarvan jullie hielden. Er zijn er onder jullie die de wereld willen en onder jullie zijn er die het hiernamaals willen. Toen leidde Hij jullie van hen (de ongelovigen) af, om jullie op de proef te stellen. En voorzeker, Hij heeft jullie vergeven en Allaah is de Bezitter van de Gunsten voor de gelovigen.”
[Sūrah Aal-‘Imraan 3:152]
 
Dit is een voorbeeld dat wanneer er een fout manifesteert, zelf al komt hij van de besten onder de mensen, dat ze blootgesteld worden aan een bestraffing. Wat dan met de vele moslims vandaag de dag die zichzelf de naam Islaam toeschrijven maar deze echter niet verwezenlijken, ze praktiseren niet de Islaam en oordelen niet ermee, ze dragen niet de Islamitische geloofsleer, ze implementeren niet de voorgeschreven straffen, ze sporen niet aan tot het goede en verbieden niet het slechte, dan is het ook niet vreemd dat er vandaag de dag beproevingen neer dalen op de moslims. En er bestaat voor hen geen ontkomen aan deze beproevingen behalve door terug te keren naar het Boek van Allaah en de Sunnah van de Boodschapper van Allaah.

Bron:
DELEN