Advies voor iemand die pas moslim is

3334

Shaykh Zayd Al-Madkhalie (d. 1436H) رحمه الله

Vraag:
Moge Allaah u met het goede tegemoet komen. Een vraag uit Frankrijk:

Wij horen graag een aantal regels van u omtrent iemand die pas moslim is geworden, of het nu een man of een vrouw betreft, zodat de moslims in het algemeen hiervan kunnen profiteren. En wat is uw advies richting deze nieuwe moslims?

Antwoord:
Ten eerste: degene die begunstigd door Allaah met de Islaam en zich eerder op ongeloof bevond, het is aan hem om Allaah hiervoor te loven en Hem hiervoor te danken. Ook maakt hij du’aa voor degene die hem heeft uitgenodigd naar de Islaam want hij heeft voor degene die moslim is geworden het meest waardevolle profijt gebracht.

Ten tweede: hem moeten de principes van deze religie worden onderwezen. Hem moet de Tawḥied onderwezen worden zodat hij Allaah gaat aanbidden in een staat van kennis over zijn Heer. Zodat hij Allaah vereenzelvigt in Zijn Ulūhiyyah, in Zijn Rubūbiyyah en in Zijn Asmaa’ waṣ-Ṣifaat. Ook moeten hem de regels omtrent Islaam en Imaan, gradaties van Imaan en Ihsaan worden onderwezen. Dit zijn de gradaties van de religie.

Hij moet zowel mondeling als met handelingen onderwezen worden hoe hij het gebed dient te verrichten zodat zijn gebed geaccepteerd wordt.

En het is niet toegestaan dat de moslims in deze kwestie een persoon als deze tekort doen. Het is dus niet toegestaan dat hij zijn overgang tot de Islaam bekendmaakt en daarna wordt overgelaten aan zijn lot zonder onderwezen te worden. Sterker nog, het onderhouden van contacten, serieuze inzet van zijn kant en van degene die naar voren stapt van de studenten van kennis om hem te onderwijzen zodat hij de Tawḥied en de soorten van Tawḥied goed onder de knie krijgt is een verplichting. Zodat hij weet hoe hij het gebed dient te verrichten, weet hoe om te gaan met bevelen en verboden, weet wat de rechten van Allaah en de rechten van de dienaren zijn opdat hij daadwerkelijk behoort tot de natie van moslims.

De moslims mogen hierin dus niet tekort schieten. Ook de studenten van kennis die aan het begin staan, voor hen is het niet toegestaan de nieuwe moslim tekort te doen. Integendeel, ze moeten belang hechten aan hem zodat hij zorg kan dragen over de verplichtingen aangaande zijn religie.

En Allaah weet het het beste.

Bron: www.miraath.net/ar/content/fatawa/8883232
Vertaald door Yalçın Ünsal

DELEN