Adviezen om de maand Ramadaan goed te benutten

1587

Shaykh Rabie’ bin Haadie al-Madkhalie

Ik moedig jullie aan o broeders, om de hoogste zorg te geven aan Ramadaan door het nachtgebed te verrichten, moge Allaah je zegenen, zowel in gemeenschap als individueel.

We vermanen jullie met het focussen op de Qor’aan, het zowel dag en nacht reciteren ervan en het te overpeinzen. Voorwaar de Salaf, wanneer de Ramadaan begonnen was, stopten zij met het onderwijzen van Hadieth(studies) en andere (kennis) dan deze. Zij hadden zich volledig aan deze aanbidding toe gewijd tijdens deze maand. Focus je op de recitatie van de Qor’aan, moge Allaah je zegenen.

Want aandacht hieraan schenken is een grote zaak. Het is een Sunnah die voor ons is gevestigd door de Boodschapper van Allaah. Hij heeft de Qor’aan eenmaal per jaar doorzien met Djibriel tijdens Ramadaan. In het jaar voordat hij stierf, had hij de Qor’aan tweemaal herzien met Djibriel (‘alayhis salaam). Hierdoor raakten de Salaf zich bewust van het belang van het zichzelf bezighouden met de recitatie van de Qor’aan (in de maand Ramadaan).

Dit geldt echter met overpeinzing. Lees het met overpeinzing en begrip (hierover). Zij (de Salaf) zouden de correcte geloofsovertuiging hieruit halen, de manieren en de leiding. We geloven in de aankondigingen van het goede en de waarschuwingen van de bestraffingen die erin staan. En de recitatie van de Qor’aan heeft een geweldig effect op onze zielen en (in) onze levens.

We vragen Allaah om ons en jullie profijt te brengen met dit Boek en met de Sunnah van de Profeet.

 

DELEN