Het verrichten van al-qunūt tijdens elke nacht

1678

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez bin ‘Abdillaah bin Baaz

Vraag:
Sommige imaams verrichten al-qunūt tijdens het witr-gebed en dit elke nacht, is dit overgeleverd over onze vrome voorgangers?

Antwoord:
Hierin zit geen blaam, sterker nog dit is een Sunnah. Dit omdat de Profeet صلى الله عليه وسلم Al-Husayn, de zoon van ‘Ali al-qunūt leerde. Hij droeg hem niet op om het af en toe achterwege te laten, daarnaast verbood hij het niet om het continue te verrichten. Dit duidt erop dat beide toegestaan zijn. Vandaar dat het is bevestigd over Abie bin Ka’b dat wanneer hij de metgezellen voor ging in het gebed, in de moskee van de Boodschapper van Allaah, dat hij al-qunūt achterwege liet voor enkele nachten. Dit werd waarschijnlijk gedaan om de mensen te onderwijzen dat al-qunūt niet verplicht is.

Bron: Madjmu’ Al-Fataawa (30/33)
Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN