Alleen de waarheid wordt gerespecteerd

2124

De grote geleerde, shaykh Ṣaaliḥ Al-Fawzaan (moge Allaah hem beschermen) zei:

“De woorden van degenen die zeggen dat we alle meningen en uitspraken moeten respecteren zijn vals, want alleen de waarheid wordt gerespecteerd.

Valsheid daarentegen wordt niet gerespecteerd, integendeel: de ongeldigheid ervan wordt verduidelijkt, het wordt weerlegd en de mensen worden ertegen gewaarschuwd, want anders zal de Ummah geruïneerd worden als een ieder op zijn fouten zou blijven.”

Bron: Al-Idjaabaat Al-Faaṣilah 43
Vertaald door Abu Abdillaah Rifaz

 

DELEN