Beginnen met het vergaren van kennis op een oudere leeftijd

902

Shaykh Moḥammed bin Ṣaaliḥ al-‘Uthaymien

Vraag:
Wat is uw advies voor degene die op oudere leeftijd begint met het vergaren van kennis? En wat als het voor hem niet gemakkelijk is om een shaykh te vinden waarbij hij kennis kan vergaren en manieren kan leren? Is het dan voor hem van nut om kennis te vergaren zonder shaykh?

Antwoord:
We vragen Allaah de Verhevene om degenen te helpen die zich gericht hebben op het vergaren van kennis. Het kennis vergaren voor deze persoon zal zwaar zijn en vereist veel inzet. Want het is bekend bij ons dat naarmate de ouderdom groeit, hoe groter de onbekwaamheid wordt en hoe kleiner het bevattingsvermogen wordt. Het is vereist voor deze man die op deze leeftijd begint met kennis te vergaren om een geleerde te kiezen die hij vertrouwt in zijn kennis en waarbij hij kan leren. Want het vergaren van kennis middels de geleerden is gemakkelijker en efficiënter. Aangezien een geleerde zoals een encyclopedie in kennisgerelateerde kwesties is, zeker als het gaat om de geleerden die kennis hebben in de vakken an-Naḥw, at-Tafsier, al-Ḥadieth, al-Fiqh, enzovoort.

Dus in plaats van dat hij genoodzaakt is om twintig boeken te lezen, verkrijgt hij de kennis middels de geleerde op een veel gemakkelijkere wijze waardoor hij veel tijd zal besparen. Zo ook is het veel veiliger om kennis te vergaren bij een geleerde aangezien het zo kan zijn dat men kennis vergaart uit een boek waarvan de auteur een methodiek bewandelt die tegenstrijdig is aan de methodiek van de vrome voorgangers.

We adviseren daarom deze persoon om een betrouwbare geleerde te vergezellen en van hem kennis te nemen vermits dit efficiënter en veiliger is voor hem. En hij dient niet hopeloos te zijn omdat hij oud in leeftijd is omdat hij hierdoor een deur sluit voor zichzelf in het vergaren van kennis.

Er werd gezegd dat er iemand van de geleerden ooit een moskee binnentrad in de tijd van het Dhuhr-gebed en hij ging meteen zitten (zonder te bidden). Hierop zei een van de mensen tegen hem: ‘Sta op en bid twee gebedseenheden.’ Dus hij stond op en verrichte twee gebedseenheden. Dezelfde dag betrad hij weer de moskee nadat het ‘Asr-gebed beëindigd was en wilde hij twee gebedseenheden verrichten voordat hij ging zitten waarop iemand tegen hem zei: ‘Niet bidden want in deze periode van de dag is het verboden’. Waardoor hij tegen zichzelf zei dat hij genoodzaakt was om kennis te vergaren. Dus hij begon met het vergaren van kennis en werd uiteindelijk een imaam. Deze onwetendheid was uiteindelijk een reden dat hij kennis begon te vergaren. En wanneer Allaah ziet dat je een zuivere intentie hebt en je succes geeft op de weg naar kennis, dan zal je uiteindelijk een groot aandeel aan kennis behalen.

Bron: Een vraag uit het boek Kitaab al-‘Ilm van shaykh al-‘Uthaymien
Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN