Behoort het roddelen over de regeringsleiders tot het in opstand komen tegen hen?

187

Shaykh Ṣaaliḥ Al-Fawzaan (moge Allaah hem beschermen) zegt:

“Zonder twijfel is het rebelleren (tegen de leiders) met woorden, met geloofsleer, of met daden.

Het in opstand komen is van verschillende soorten, de khawaaridj (de mensen die oproepen tot het in opstand komen tegen slechte regeringsleiders) zijn verschillende soorten.

Degene die de geloofsleer van de khawaaridj aanhangt, al komt hij niet in opstand, al trekt hij er niet op uit met het zwaard, hij is een khaaridji…”

Vertaald door Mas’ud Abu Muqbil

DELEN