Wat zijn de belangrijkste boeken in ‘Aqiedah

5369

Shaykh Al-‘Allaamah ‘Abdul-‘Aziez bin ‘Abdillaah Ibn Baaz

 

Vraag:
Wilt u ons alstublieft duidelijk maken wat de belangrijkste boeken van ‘Aqiedah (geloofsovertuiging) zijn?

Antwoord:
Het meest belangrijke boek van ‘Aqiedah, meest geweldige en meest nuttige is de Geweldige Qor’aan. Het is het meest waarheidsgetrouwe en meest edele boek. Je moet er stevig aan vasthouden en het veel reciteren, vanaf het begin tot aan het einde. De hele Qor’aan is ‘Aqiedah en leiding naar al het goede en een waarschuwing voor al het slechte. Lees het daarom met overpeinzing en aandacht, naar kennis verlangend. Blijf standvastig op datgene waarop het duidt, in woorden, daden en geloofsovertuiging. Je zal al het goede erin vinden, vanaf het begin tot aan het einde, vanaf de Faatihah tot Qul a’udhu bi Rabbin-naas (Sūrah An-Naas). Overpeins dit geweldige boek, reciteer het veel en denk na over de betekenissen ervan want daar zit de verduidelijking van de ‘Aqiedah die Allaah voor jouw gewild heeft en het voor de gelovigen gewild heeft.

Richt je daarna op de boeken van de nobele Aḥaadieth zoals de twee Ṣaḥieḥ (de authentieke boeken van imaam Al-Bukhaarie en imaam Muslim) en andere boeken. Hierna de boeken van de mensen van kennis die bekend zijn om hun kennis, excellentie en correcte ‘Aqiedah. Zoals de boeken van Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (d. 728H) رحمه الله waarvan Al-‘Aqiedah Al-Waasiṭiyyah, At-Tadmuriyyah, Al-Ḥamawiyyah, Minhaaj As-Sunnah, Madjmū’ Al-Fataawaa, ‘Aqiedah ibn Abie Zayd Al-Qayrawaanie en de uitleg van Ibn Abil-‘Iezz op de ‘Aqiedah At-Ṭaḥaawiyyah want het is een nuttige uitleg.

Ook de boeken van Ibn al-Qayyim (d. 751H) رحمه الله, want dat zijn goede nuttige boeken. Ook Fatḥ al-Madjied van de Shaykh ‘Abdur-Raḥmaan bin Ḥasan, Kitaab At-Tawḥied van de Imaam, Moḥammed Ibn ‘Abdul-Wahhaab. Zo ook Kashf Ash-Shubahaat en Thalathatul-Uṣūl die ook van hem zijn. Ook Ad-Durar As-Saniyyah die fataawaa van de geleerden van Najd bevat.

Ik adviseer de studenten van kennis om in het begin van hun studie het Boek van Allaah te memoriseren, of in hoever ze dat kunnen en om Kitaab at-Tawḥied te memoriseren, Kashf Ash-Shubahaat, Thalathatul-Uṣūl en ‘Aqiedah Al-Waasiṭiyyah. Dit zijn korte boeken die de drie soorten van tawḥied en de Salafie ‘Aqiedah uitleggen. En dat is de ‘Aqiedah waar Imaam Moḥammed Ibn ‘Abdul-Wahhaab رحمه الله naar uitnodigde. Dat is de ‘Aqiedah van de voorgangers en de ‘Aqiedah van het land Saoedie Arabië. Haar werkelijke betekenis is; het vasthouden aan het Boek en de Sunnah en aan datgene waar de voorgangers van deze gemeenschap op waren; in ‘Aqiedah en regels overeenkomstig met datgene waar de Qor’aan en de Sunnah op duiden en waar de Ṣaḥaabah en hun volgers op waren.

Sommige mensen noemen het “de wahabische ‘Aqiedah” en denken dat het een nieuwe ‘Aqiedah is dat tegenstrijdig is aan het Boek en de Sunnah. Maar dat klopt niet, het is de ‘Aqiedah van de voorgangers van deze gemeenschap zoals al gezegd is. Maar de vijanden hebben haar deze naam gegeven om mensen ervan weg te houden en van haar aanhangers. Sommigen noemen het zo uit onwetendheid en uit blindvolging van anderen.
Dus de student van kennis moet hierdoor niet bedrogen worden en moet de werkelijkheid en dat waar ze op waren uit hun boeken leren en niet van hun vijanden of degenen die hun ‘Aqiedah niet kennen. We vragen voor iedereen leiding en succes.

 

Bron: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/178
Vertaald door Umm Ahmed

DELEN