Bestaat er zoiets als een goede en slechte innovatie

2968

Klik hier voor de PDF

Shaykh Al-‘Allaamah Mohammed Ibn Ṣaaliḥ Al-‘Uthaymien

Vraag:
Bestaat er zoiets als een goede innovatie (bid’ah) en een slechte innovatie?

Antwoord:
Het is onmogelijk om over een innovatie in het geloof (bid’ah) van Allaah te zeggen dat het een goede innovatie is, nooit. Terwijl de Profeet ﷺ zei:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ
“Elke innovatie (bid’ah) is een dwaling.”
[Ṣaḥieḥ Muslim n. 867]

Want deze zin, ik bedoel de zin, elke innovatie is een dwaling, is afkomstig van de meest welbespraakte der schepping, Mohammed ﷺ. De meest oprechte naar de schepping toe, degene met de meeste kennis over de wet van Allaah en degene die het beste weet wat zijn boodschap betekent. Hij heeft deze algemene zin gezegd: “Elke innovatie is een dwaling,” Dus hoe kan iemand na dit zeggen ‘er zijn onder de innovaties slechte en goede innovaties’ Is dat niet gewoon het verdraaien van de woorden van de Profeet ﷺ, want een innovatie is altijd slecht en elke innovatie is dwaling.

Maar het kan zijn dat een persoon iets als goed ziet en denkt dat het een innovatie is terwijl het geen innovatie is en soms ziet hij iets als goed terwijl het een innovatie is en hij denkt dat het goed is terwijl het niet goed is. Maar het zal niet in een zaak herenigen dat het goed is en dat het een innovatie is, dat is onmogelijk.

Bijvoorbeeld iemand zegt: “het bouwen van scholen is een innovatie omdat het onbekend was in de tijd van de Profeet ﷺ maar het is een goede innovatie.” Dan zeggen we; er is geen twijfel dat het bouwen van de scholen gebeurt, maar het valt niet onder de innovatie (bid’ah) die de Boodschapper ﷺ bedoelde. Omdat het bouwen van scholen een middel is om studie te organiseren en lessen voor te bereiden voor de studenten, het is niet een doel op zich. Wat betekent: we aanbidden Allaah niet met het bouwen van scholen en omdat we het bouwen op zich als aanbidding (‘ibaadah) beschouwen, maar we aanbidden Allaah met het bouwen van de scholen omdat het een middel is (en niet een doel op zich) voor het memoriseren van kennis en het organiseren ervan. Hetgeen dat leidt naar een doel is van haar doel, en daarom is het van de gevestigde stelregels bij de geleerden dat: de middelen het oordeel (ḥukm) hebben van de doelen.

Het kan zijn dat een persoon als bewijs gebruikt dat wat correct is overgeleverd over de leider van de gelovigen ‘Umar Ibn Al- Khaṭṭaab رضي الله عنه:

“Voorwaar, sommige innovaties zijn goed.”

(Dit was) toen hij de mensen verzamelde achter één imaam tijdens Tarawieh. Daarvoor verrichtten ze het gebed in hun eentje, of in groepjes van twee of drie en daarna verzamelde ‘Umar رضي الله عنه  hen achter één imaam. En op een avond kwam hij terwijl ze aan het bidden waren en zei: “Wat een mooie innovatie (bid’ah) is dit.” Maar deze innovatie (bid’ah) die ‘Umar رضي الله عنه innovatie noemde, was geen nieuwe innovatie, maar het is een betrekkelijke innovatie. Want het was Sunnah en toen werd het verlaten en in de regeertijd van ‘Umar werd het hernieuwd. Dit omdat de Profeet ﷺ het gebed drie nachten had geleidt voor zijn metgezellen in de Ramaḍaan, en daarna had hij dat gelaten en zei: “Ik was bang dat het verplicht gemaakt zou worden voor jullie.” En de mensen hadden de Djamaa’ah achter één imaam gelaten en gingen alleen bidden of in groepjes tot in de regeertijd van ‘Umar رضي الله عنه. En hierom is ‘Umar gewoon degene die iets wat gebeurde in de tijd van de Boodschapper ﷺ heeft herleeft en hernieuwd.

Hij is niet degene die het gezamenlijke gebed van Tarawieh begonnen is. En op basis hiervan is dit een innovatie (bid’ah) met betrekking tot het feit dat het voorheen verlaten was en niet met betrekking tot de voorgeschrevenheid ervan omdat ‘Umar nooit iets in de religie van Allaah zou voorschrijven wat Allaah en Zijn Boodschapper niet hebben voorgeschreven.

De conclusie is dat een innovatie (bid’ah) in het geloof onmogelijk onderverdeeld kan worden in goede bid’ah en slechte bid’ah terwijl de Boodschapper ﷺ zegt: “Elke innovatie (bid’ah) is een dwaling.” En wat sommige mensen als een innovatie beschouwen terwijl het iets goeds is, dan is zijn gedachte dat het een innovatie is fout. En wat sommige mensen beschouwen als goed, terwijl het in werkelijkheid een innovatie is, dan is zijn gedachte dat het goed is een foute veronderstelling.

Bron: www.binothaimeen.net/content/10778
Vertaald door Umm Ahmed

 

DELEN