Biografie van Shaykh ‘Abdul-Muḥsin Al-‘Abbaad

2720

Biografie van Shaykh ‘Abdul-Muḥsin Al-‘Abbaad die door hem zelf is verteld.

Ik ben ‘Abdul-Muḥsin bin Ḥamd bin ‘Abdul-Muḥsin bin ‘Abdullaah bin Ḥamd bin ‘Uthmaan Aal Badr en de familie Aal Badr is van Aal Djallaas van ‘Anzah één van de ‘Adnaanie stammen.

Ik ben geboren op zondag 3 Ramaḍaan van het jaar 1353 H in de stad Zulfie, ten noorden van de stad Riyaaḍ.

Ik heb leren lezen en schrijven bij gerespecteerde leraren; ‘Abdullaah bin Aḥmad Al-Manie’, daarna Zayd bin Mohammed Al-Muniefie, vervolgens ‘Abdullaah bin ‘Abdur-Raḥmaan Al-Ghayth bij wie ik het memoriseren van de Qor’aan heb afgemaakt en daarna Faaliḥ Ar-Rūmie. Gedurende het basisonderwijs studeerde ik bij Shaykh Ḥamdaan bin Aḥmad Al-Baatil in (het boek) Ar-Raḥabiyyah in erfrecht en Al-Aadjrūmiyyah in grammatica.

Nadat ik het basisonderwijs had afgemaakt in het jaar 1371 H, ging ik het jaar daarop studeren aan het Wetenschappelijk Instituut van Riyaaḍ en vervolgens aan de Faculteit Islamitische wetgeving in dezelfde stad. Tijdens het laatste jaar (5/3/1379 H) aan de faculteit werd ik aangesteld als docent in het Wetenschappelijk instituut van Buraydah. Aan het eind van het schooljaar kwam ik terug naar Riyaaḍ om deel te nemen aan het eindexamen op de faculteit.

Allaah heeft mij begunstigd met het behalen van de eerste plaats van de tachtig afgestudeerden aan de Faculteit Islamitische wetgeving. Tevens behaalde ik de eerste plaats in de eerste drie jaar aan die faculteit, net als met het behalen van het diploma van de middelbare school aan het Wetenschappelijk Instituut in Riyaaḍ. In het jaar 1380 H werd ik aangesteld als leraar op het Wetenschappelijk Instituut van Riyaaḍ. Tijdens mijn studie aan het Instituut van Riyaaḍ en de Faculteit Islamitische wetgeving studeerde ik bij de edele geleerden, de meest uitblinkende van hen zijn: Shaykh ‘Abdul-‘Aziez bin ‘Abdullaah bin Baaz (d. 1420 H), Shaykh Mohammed Al-Amien Ash-Shanqietie (d. 1393 H), Shaykh ‘Abdur-Razzaaq ‘Afiefie, Shaykh ‘Abdur-Rahmaan Al-Afrieqie en Shaykh ‘Abdullaah bin Ṣaaliḥ Al-Khaliefie (moge Allaah hen genadig zijn).

Toen de Islamitische Universiteit van Madienah geopend werd was ik onder degene die als leraar gekozen werd door de Weledele Shaykh Mohammed Ibn Ibraahiem Aal Ash-Shaykh رحمه الله. De eerste faculteit die geopend werd was de Faculteit van Islamitische wetgeving. De studie begon op zondag 2/6/1381 H en het was van de gunst van Allaah op mij dat ik de eerste mocht zijn om op die dag les te geven. Vanaf die dag tot vandaag (toen de shaykh dit schreef in de zomer 1427 H) – al 46 jaar lang – geef ik daar nog steeds les.

Op 3/7/1393 ben ik door de Koning Faysal als onderdirecteur van de Islamitische Universiteit aangesteld, en ik bleef deze functie vervullen tot 26/1/1399 toen ik aandrong om geëxcusseerd te worden. Tijdens deze zes jaar bleef ik altijd twee keer in de week lesgeven aan studenten van het vierde jaar van de Faculteit Islamitische wetgeving. Tevens is er met de Gunst van Allaah (de Verhevene) daarna door inzet van de Weledele Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn Baaz رحمه الله en mijzelf afdeling voor Hogere Studies opgericht. Dit voor toekenning van Master en Doctoraal. Tevens werd Faculteit Edele Qor’aan, Aḥaadieth en Arabische Taal opgericht.

In het jaar 1406 H ben ik begonnen met lesgeven in de Moskee van de Profeet, maar daarvoor gaf ik daar les tijdens de Ḥadj. Tot het jaar 1427 H heb ik de uitleg van Ṣaḥieḥ Al-Bukhaarie, Ṣaḥieḥ Muslim, Sunan Abū Daawud, Sunan An-Nasaa`ie en drie kwart van Djaami’ At-Tirmidhie afgemaakt.

Aantal van zijn boeken:

1 – Aayaat Mutashaabihaat Al-Alfaadh
2 – Min Kunūz Al-Qur’aan Al-Kariem
3 – Sharḥ ḥadieth Djibriel fie Ta’liem Ad-Dien
4 – Fath Al-Qawwie Al-Matien
5 – ‘Aqiedah Alhus-Sunnah wal-Djamaa’ah fie Aṣḥaab Al-Kiraam
6 – At-Taḥdhier min Ta’dhiem Al-Aathaar ghair Al-Mashrū’ah
7 – ‘Aqiedah Ahlus-Sunnah wal-Athar fie Al-Mahdie Al-Muntadhar
8 – Muqaddimah wa Ta’lieqaat ‘alaa Taṭhier Al-I’tiqaad
9 – Ahamiyyah Al-‘Inaayah bit-Tafsier wal-Ḥadieth wal-Fiqh
10 – Manhadj Shaykh Ul-Islaam Muḥammad bin ‘Abdul-Wahhaab fie At-Ta`lief
11 – Sharḥ Shurūt Aṣ-Ṣalaat wa Arkaanuha wa Wadjibaatuha
12 – Sharḥ Aadaab Al-Mashie ilaa Aṣ-Ṣalaah
13 – Min Akhlaaq Ar-Rasūl Al-Kariem
14 – Faḍl Al-Madienah
15 – Thalaath Kalimaat fil-Ikhlaas wal-Iḥsaan wal-Iltizaam bish-Sharie’ah[1]

 

[1] Bron: www.albaidha.net/vb4/showthread.php?t=59658 (samengevat)
Vertaald door Umm Ahmed

DELEN