Biografie van Shaykh Moḥammed bin Naaṣir ud-Dien Al-Albaanie

2173

Biografie van Shaykh Moammed bin Naair ud-Dien Al-Albaanie 1333h – 1420h

De grote geleerde Mohammed Naasir ud-Dien al-Albaanie is één van de meest uitblinkende geleerden van deze tijd. Hij wordt gerekend tot de geleerden van de kennis van Hadieth die uitblinken en uniek zijn in de kennis van Al-Djarḥ wat-Ta’diel. Ook is Shaykh Al-Albaanie een bewijs in Muṣṭaliḥ al-Hadieth en de geleerden van deze tijd zeggen dat hij de tijd van Ibn-Hadjr Al-‘Asqalaanie (d. 852H) رحمه الله en Al-Ḥaafidh Ibn Kathier (d. 774H) رحمه الله en andere geleerden van Al-Djarḥ wat-Ta’diel heeft teruggebracht.

Zijn geboorte en afkomst

De Shaykh Mohammed Naaṣir Ud-Dien bin Al-Ḥaadj Nuḥ Al-Albaanie is geboren in het jaar 1333 H, 1914 Chr., in de stad Shkoder, destijds de hoofdstad van Albanië. Hij is geboren in een religieuze, arme familie die zich bezig hield met kennis. Zijn vader was een bron naar wie mensen terugkeerden omtrent religieuze zaken, hij onderwees hen en stuurde hen aan. Toen de koning Aḥmad de voetsporen van het westen ging volgen en de mensen hun geloof niet meer konden praktiseren maakte zijn vader Hidjrah naar Damascus.

De grote geleerde Al-Albaanie heeft zijn basisonderwijs in Damascus met uitstekende resultaten afgemaakt. Zijn vader was het niet eens met het schoolsysteem in religieus opzicht waardoor hij afzag van verdere reguliere scholing. Hij stelde een wetenschappelijk programma voor hem op en onderwees hem de Qor’aan, Tadjwied, Grammatica, Sarf en de Islamitische Jurisprudentie volgens de madhhab Al-Ḥanifie. De Shaykh heeft bij zijn vader de Edele Qor’aan volledig gememoriseerd.

De Shaykh heeft bij Shaykh Sa’ied Al-Burhaanie het boek ‘Maraaqie Al-Falaaḥ’ en daarnaast sommige taalboeken gestudeerd. Dit was in de tijd dat hij toegewijd de lessen en seminars van de grote geleerde Bahdjat Al-Bieṭaar bijwoonde.

De Shaykh heeft van zijn vader het vak horloge maken geleerd en en is daar erg bekwaam in geworden.

De Shaykh begon te houden van de kennis van ḥadieth toen hij ongeveer twintig jaar was. Ondanks dat zijn vader daar erg op tegen was en wilde dat hij de madhhab Al-Ḥanifie zou volgen heeft de Shaykh toch deze richting gekozen.

Het bezighouden met de overleveringen van de Boodschapper van Allaah صلى الله عليه وسلم was van grote invloed voor zijn richten naar de salafiyyah en zijn standvastigheid op deze manhadj werd vergroot door middel van het lezen van de boeken van Shaykh Ul-Islaam Ibn Taymiyyah (d. 728H) رحمه الله en zijn student Ibn Al-Qayyim (d. 751H) رحمه الله en andere grote geleerden van de ‘Salafi school.’

Shaykh Al-Albaanie droeg de vlag van de uitnodiging naar de Tawḥied en de Sunnah in Syrië. Hij heeft vele shuyūkh van Damascus bezocht en voerde met hen debatten over vraagstukken van Tawḥied, het volgen van de Sunnah, het blindelings volgen en innovaties. De Shaykh heeft hierbij zware afweer ondervonden van verschillende groeperingen. Ze zetten het volk tegen hem op en verspreidden over hem dat hij een ‘afgedwaalde wahaabie’ zou zijn. De Shaykh werd gesteund in zijn uitnodiging en aangespoord door nobele geleerden zoals Shaykh Bahdjat Al-Bieṭaar, Shaykh ‘Abdul-Fattaah en Shaykh Tawfieq Al-Bazrah en andere rechtschapen geleerden.

De activiteiten van Shaykh Al-Albaanie in de oproep naar de Islaam:

De Shaykh رحمه الله onderwees verschillende boeken van ‘Aqiedah, Fiqh, Usūl en Ḥadieth Wetenschappen. Deze werden bijgewoond door studenten van kennis en universitaire docenten. De Shaykh maakte maandelijkse reizen naar verschillende steden in Syrië en Jordanië.

De Shaykh heeft verschillende landen bezocht om daar de oproep naar de Islaam te kunnen verrichten, waaronder: Qatar, Kuwait, Egypte, de Emiraten en sommige Europese landen.

De Shaykh رحمه الله werd tweemaal gevangen genomen, de eerste keer in dezelfde gevangenis als Shaykh ul-Islaam Ibn Taymiyyah en de tweede keer in een andere gevangenis, waar hij in acht maanden de tahqieq op de samenvatting van Ṣaḥieḥ Muslim heeft afgemaakt van de Ḥaafidh Al-Mundhirie.

Sommige van zijn werkzaamheden en prestaties:

De Shaykh رحمه الله was gekozen door de Faculteit Islamitische wetgeving om de takhriedj te doen van de aḥaadieth over handelstransacties voor de fiqh encyclopedie welke de universiteit besloten had uit te brengen in het jaar 1955 Chr.

Hij was gekozen als lid van de Ḥadieth Comité om toezicht te houden op het uitbrengen van boeken van de Sunnah en de Tahqieq [1] ervan.

De Minister van Onderwijs in Saoedie Arabië had hem in het jaar 1388 H gevraagd om de Toezicht op Afdeling Hogere Islamitische Studies in Makkah op zich te nemen, maar door omstandigheden is dat niet gebeurt. Hij was gekozen als lid van de Hoogste Zitting op de Islamitische Universtiteit in Madienah van 1395 H tot 1398 H.

Shaykh Ibn Baaz heeft hem aangesteld als hoofd van de Directie Wetenschappelijk Onderzoek en Iftaa voor de Da’wah in Egypte, Marokko en Groot-Brittanië. Hij is uitgenodigd voor vele conferenties waarvan hij sommige heeft bijgewoond maar vele ook niet door vele wetenschappelijke bezigheden.

Zijn werken:

De Shaykh heeft meer dan honderd grote en belangrijke werken van zowel boeken die hij geschreven heeft als Tahqieqaat[2]. Velen zijn vertaald naar verschillende talen en de meesten zijn meerdere malen gedrukt. Van de meest uitblinkende zijn: Irwaa al-Ghaliel, Silsilah Al-Aḥaadieth Aṣ-Ṣaḥieḥah, Silsilah Al-Aḥaadieth Ad-Da’iefah en Ṣifat Uṣ-Ṣalaat An-Nabie.

Een aantal bekende boeken van de Shaykh:

 • – Ṣaḥieḥ wa Da’ief at-Targhieb wa at-Tarhieb
 • – Tabwieb wa Tartieb Aḥaadieth Al-Djaami’ As-Saghier wa  Ziyadaatuhu ‘ala Abwaab Al-Fiqh
 • – Ṣaḥieḥ wa Da’ief al-Jami’ As-Saghier wa Ziyaadaatuhu
 • – At-Ta’lieqaat al-Hisaan ‘ala Ṣaḥieḥ Ibn Ḥibbaan
 • – Ṣaḥieḥ Al-Adab al-Mufrad
 • – Da’ief Al-Adab al-Mufrad
 • – Tamaam Al-Minnah fi Ta’lieq ‘ala Fiqhus-Sunnah
 • – Ath-Thamar Al-Mustataab fi Fiqh as-Sunnah wal-Kitaab
 • – At-Tawḥied Awwalan yaa Du’aat al-Islaam
 • – Faḍlu Aṣ-Ṣalaat ‘ala An-Nabie
 • – Fitnah At-Takfier
 • – Tahdhier As-Saajid min Ittikhaadh al-Qubur Masaadjid
 • – Sharḥ Al-‘Aqiedah Aṭ-Ṭahaawiyyah
 • – Tahriem Aalaat at-Tarb
 • – Aḥkaam Al-Djanaa`iz

De Shaykh is in het jaar 1999 bekroond met de Koning Faysal Internationale Prijs voor de Islamitische Studies.

Zijn dood:

De grote geleerde Al-Albaanie is net voor de zaterdag op de 22ste van Djumaadaa` Al-Akhierah van het jaar 1420 H overleden رحمه الله, die overeenkomt met 2 Oktober van het jaar 1999 Chr. en hij is na het ‘Ishaa gebed begraven.

_____________

[1] Voetnoot vertaler: Een Muhaqqiq (degene die tahqieq verricht) is iemand die boeken wetenschappelijk onderzoekt door de verschillende manuscripten met elkaar te vergelijken, verschillen vast te leggen en vervolgens neer te leggen wat het meest juist is. En takhriedj is de toeschrijving van de hadieth aan de oorspronkelijke bron.

[2] Voetnoot vertaler: toeschrijving van de ḥadieth naar de oorspronkelijke bron.

Bron: www.alalbani.info/alalbany_bio.php (licht samengevat)
Vertaald door Umm Ahmed

DELEN