Een biografie van Shaykh Mohammed Amaan Al-Djaamie

1473

Een beknopte biografie van Shaykh Al-‘Allaamah Mohammed Amaan bin ‘Alie Al-Djaamie, 1349h – 1416h

Zijn naam en geboorte:

Hij is Mohammed Amaan, zoon van ‘Alie, Djaamie ‘Alie, zijn kunya[1] is Abū Aḥmad.

Geboorteplaats: Ethiopië, Harar, het dorp Taghaa Taab.

Geboortejaar: Hij is geboren (zoals in zijn officiële documenten staat) in het jaar 1349[2] na hidjra.

Levensloop:

Kennis vergaren (van de shaykh) in Ethiopië: 

De Shaykh groeide op in het dorp Taghaa Taab en in dit dorp leerde hij de Edele Qor’aan.

Nadat hij daarmee klaar was begon hij de fiqh-boeken te bestuderen van de Shaafi’ie wetschool, zo ook bestudeerde hij de Arabische taal bij de geleerde Mohammed Amien Al-Harari, vervolgens vertrok hij uit zijn dorp (wat de gewoonte is van de mensen omtrent dit onderwerp) naar een ander dorp, in dat dorp ontmoette hij zijn medestudent waarmee hij kennis vergaarde en emigreerde naar het land Saoedi-Arabië, met de Shaykh ‘Abdul-Kariem, er vond tussen hun broederschap plaats

en ze gingen samen naar een Shaykh die Shaykh Mūsaa wordt genoemd. Ze hebben bij hem het boek ‘Nadhmu az-zubd’ van Ibn Raslaan bestudeerd, vervolgens hebben ze de matn Al-Minhaadj bestudeerd bij de Shaykh Abaadir, ze hadden in dit dorp heel wat vakken bestudeerd.

Zij verlangden om te reizen naar de heilige plek Makkah om daar te reizen en de bedevaart te verrichten. Ze vertrokken daarom uit Ethiopië naar Somalië en staken de zee over richting ‘Aden[3] (ze ondervonden moeilijkheden en gevaren onderweg op zee en aan land). Daarna gingen ze te voet richting Al-Hudaydah, daar vastten ze de maand ramaḍaan, vervolgens vertrokken ze naar Saoedi-Arabië, ze passeerden Saamita en Abū ‘Arish[4], tot ze de toestemming kregen om Makkah binnen te treden, deze reis was geheel te voet.

En in Jemen werden ze gewaarschuwd door verschillende geleerden voor de salafistische uitnodiging die ze het Wahabisme noemen die ze daar (in Saoedi-Arabië) zouden aantreffen.

Kennis vergaren (van de Shaykh) in Saoedi-Arabië: 

Na de bedevaart te hebben verricht in het jaar 1369 na hidjra begon hij met kennis vergaren in de Gewijde Moskee in de kringen van zij die uit zijn plaats komen. Hij profiteerde daar van (de kennis van) Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Ḥamza, Shaykh ‘Abdul-Ḥaq Al-Haashimi, shaykh Mohammed ‘Abdullaah As-Somali en anderen.

En in Makkah leerde hij de edele grootgeleerde ‘Abdul-‘Aziez bin Baaz رحمه الله kennen en vergezelde hem tijdens zijn reis naar Riyaaḍ toen er daar een kennisinstituut werd geopend begin jaren zeventig, en onder hen die samen met hem ath-thanawiyah[5] studeerde aan deze kennisinstituut is de edele geleerde ‘Abdul-Muḥsin bin Ḥamaad Al-‘Abbaad en Shaykh ‘Alie bin Muhanna die voorheen rechter was aan het Islamitisch hooggerechtshof in de profetische stad[6].

Zo ook deed de Shaykh kennis op in de verspreide kringen (van kennis) in Riyaaḍ.

Hij profiteerde en raakte geïnspireerd door de edele groot mufti[7], de fiqh-geleerde, de uṣūlgeleerde Mohammed bin Ibraahiem Aal Ash-Shaykh. Zo ook vergezelde hij de edele geleerde ‘Abdur-Raḥmaan Al-Afriqie en de grootgeleerde ‘Abdul-‘Aziez bin Baaz. Hij (Shaykh Mohammed Al-Djaami) leerde van zijn vele kennis en zijn goede gedrag. Zo heeft hij ook kennis genomen in Riyaaḍ van de edele geleerde Mohammed Al-Amien Ash-Shinqitie, de edele geleerde Hammaad Al-Anṣaari, zo raakte hij ook heel erg geïnspireerd door (degene die over zijn biografie vertelt) Shaykh ‘Abdur-Razzaaq ‘Afiefi zelfs in zijn manier van lesgeven. Hij profiteerde ook van de edele geleerde ‘Abdur-Raḥmaan bin Naaṣir As-Sa’di[8] (ze stuurden brieven naar elkaar). Ook profiteerde hij van de geleerde Mohammed Khaliel Haraas en de geleerde ‘Abdullaah Al-Qar’aawi.

Zijn kwalificaties:

  • Het behalen van ath-thanawiyah op de kennisinstituut in Riyaaḍ.
  • Bachelor behaald aan de faculteit Islamitisch recht in het jaar 1380 na hidjra.
  • Master (Islamitisch recht) behaald aan de universiteit van Punjab in het (christelijke) jaar 1974.
  • Doctoraat behaald bij daarul-‘ulūm in Caïro.

(Enkele) studenten van de shaykh:

  • Shaykh Rabie’ bin Haadi Al-Madkhalie.
  • Shaykh ‘Abdullaah bin ‘Abdur-Raḥiem Al-Bukhaarie.
  • Shaykh Zayd bin Haadi Al-Madkhalie.
  • Shaykh ‘Alie bin Naaṣir Faqiehi.
  • Shaykh Falaaḥ bin Ismaa’iel Mandakaar.

En vele andere prominente geleerden.

Lofprijzingen:

Shaykh Ibn Baaz: “…En specifiek de edele geleerde Mohammed Amaan Al-Djaamie en de geleerde Rabie’ bin Haadi Al-Madkhalie, beide zijn van Ahlus-Sunnah, en bij mij bekend met kennis, begunstigd en (dat ze) de juiste geloofsovertuiging hebben. En Shaykh Mohammed Amaan Al-Djaamie is reeds overleden, de 27ste van de maand sha’baan donderdagnacht van dit jaar (1418H), ik adviseer jullie om te profiteren van (beide) hun boeken.”

Shaykh Mohammed bin ‘Abdul-Wahhaab bin Marzuq Al-Banna: “En hij (Shaykh Al-Djaamie) zat op het goede, had goed gedrag en een veilige (correcte) geloofsovertuiging en een goede omgang. Ik vraag Allaah om hem te onderdompelen in Zijn barmhartigheid en hem een bewoner te maken van Zijn paradijs en om ons broeders allen samen te laten zijn op de ligbedden tegenover elkaar.”

Shaykh ‘Umar bin Mohammed Fallaatah: “En samengevat, hij was iemand die de waarheid sprak en een geweldig persoon van Ahlus-Sunnah, een sterke wil in het uitnodigen naar Allaah in zijn spraak, daad en tong.”

Shaykh Rabie’ bin Haadie Al-Madkhali: “En wat betreft de geleerde Mohammed Amaan, ik weet slechts dat hij een gelovige, monotheïst, salafie en fiqh-geleerde man is, bekwaamd in geloofsovertuigende vakken.”

Shaykh ‘Abdul-Muḥsin Al-‘Abbaad Al-Badr: “Ik ken de geleerde Mohammed Amaan bin ‘Alie Al-Djaamie als student in het instituut in Riyaaḍ, vervolgens als leraar ath-thanawiyah op de Islamitische universiteit van Madienah, daarna als academisch leraar op de universiteit, ik ken hem (als persoon) met de juiste geloofsovertuiging en zijn zorg en verduidelijking van de juiste geloofsovertuiging op de methodologie van de vrome voorgangers en het waarschuwen tegen innovaties (in de Islaam) en dat via zijn lessen, lezingen en boeken, moge Allaah hem vergeven, erbarmen en rijkelijk belonen.”

Shaykh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan: “De geleerde Mohammed Amaan zoals ik hem ken; zij die hebben gestudeerd en dragers zijn van verschillende PhD diploma’s zijn er veel, maar er zijn er weinig die profiteren en waar er van hun kennis geprofiteerd kan worden, en de geleerde Mohammed Amaan Al-Djaamie hij behoort tot de weinige en zeldzame onder de geleerden die hun kennis gegrondvest hebben en zich inspannen om de moslims van profijt te zijn.”

Overlijden:

De Shaykh is in het jaar 1416 na hidjra overleden, hij liet twee vrouwen, tien zonen en acht dochters achter.

Hij adviseerde vóór zijn dood om vast te houden aan (de juiste) ‘aqiedah en adviseerde de geleerden om er veel aandacht aan te besteden.

Moge Allaah hem erbarmen en hem het paradijs schenken.

En moge Allaah mij (de vertaler) vergeven voor het tekort doen, door het beknopt vertalen van de biografie van één van de grote geleerden van deze tijd, de grote leraar van onze leraren Mohammed Amaan Al-Djaami رحمه الله.

[1] Voetnoot vertaler: Bijnaam wat begint met Abū of Umm.
[2] Voetnoot vertaler: Komt overeen met de christelijke jaartelling 1930 of 1931 (ligt aan de maand dat de Shaykh geboren is).
[3] Een stad in Jemen.
[4] Voetnoot vertaler: Twee steden die onder de regio Jizaan vallen.
[5] Voetnoot vertaler: Een studieniveau vóór de universiteit.
[6] Voetnoot vertaler: Madienah An-Nabawiyyah.
[7] Voetnoot vertaler: Voormalig mufti van Saoedi-Arabië
[8] Voetnoot vertaler: Enkelen (mensen van kennis) zeggen dat As-Si’di correcter is Allahu a’alem.

 

Bron: Biografie uit het boek ‘Sharh al-Usul ath-Thalaathah wa Mukammilaahiyaa’ (samengevat)
Vertaald door Omar Nazir as-Surinamie

DELEN