Biografie van Shaykh Ṣaaliḥ bin Fawzaan Al-Fawzaan

5806

Zijn afkomst:

Hij is de Weledele Shaykh Dr. Ṣaaliḥ bin Fawzaan bin ‘Abdullaah, van de familie Fawzaan van Ahl Ash-Shamaasiyyah al-Wadaa’ien van de stam Ad-Duwaasir.

Zijn jeugd en studie:

Hij is geboren in het jaar 1354 H, zijn vader is overleden toen hij klein was en hij werd opgevoed door zijn familie. Hij heeft de Edele Qor’aan geleerd en de grondbeginselen van het lezen en schrijven bij de Imaam van de plaatselijke moskee die een hele goede lezer was, de Edele Shaykh Ḥamūd bin Sulaymaan At-Talaal, die uiteindelijk de verantwoordelijkheid kreeg voor de Rechtelijke macht in de stad Ḍuryah in Al-Qaṣiem.

Na de opening van de overheidsschool in Ash-Shamaasiyyah in het jaar 1369 H ging hij daar leren en maakte de basisschool af aan de school al-Fayṣaliyyah in Buraydah in het jaar 1371 H, en werd hij aangesteld als leraar op de basisschool. Toen het Wetenschappelijke Instituut geopend werd in 1373 H ging hij daar studeren, waar hij afstudeerde in 1377 H. Hierna ging hij studeren aan de Faculteit van de Islamitische wetgeving in Riyaaḍ en studeerde daar af in het jaar 1381 H, daarna behaalde hij hier de Master Degree in Islamitische Jurisprudentie (Fiqh) en daarop het Doctoraal.

Zijn functionele bezigheden:

Toen hij afgestudeerd was aan de Faculteit voor de Islamitische wetgeving werd hij aangesteld als leraar op de Academie van Kennis in Riyaaḍ. Daarna werd hij aangesteld als docent op de Faculteit voor de Islamitische wetgeving. Na deze functie bekleed te hebben werd hij aangesteld als docent hogere studies aan de Faculteit Fundamenten van het Geloof. Vervolgens werd hij aangesteld aan het Hogere Justitiële Instituut, als directeur. Nadat zijn periode in de directie was afgelopen ging hij weer lesgeven. Daarna werd hij aangesteld als lid van het Permanente Comité voor Fataawa en Wetenschappelijk Onderzoek waar hij nu nog steeds werkzaam is.

Zijn andere werken:

De edele shaykh is een lid van de Raad van de grote geleerden en een lid van de Raad van Al-Fiqh in Makkah al-Mukarramah welke een deel is van de Islamitische Wereld Organisatie. Een lid van het Comité voor Toezicht op de Du’aat (uitnodigers) tijdens de Ḥadj en dit naast zijn werk als lid van het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Al-Iftaa. Hij is Imaam en Prediker in de Moskee Al-Amier Mut’ib Ibn ‘Abdul-‘Aziez Aal Sa’ūd in Al-Malaz.

Hij neemt deel aan het beantwoorden van vragen in het radioprogramma Nūr ‘Alaa Ad-Darb en ook neemt de edele Shaykh op reguliere basis deel aan wetenschappelijke tijdschriften met zijn onderzoeken, studies, boeken en fataawa waarvan sommige zijn verzameld en uitgegeven. Zo houdt de shaykh ook toezicht op vele wetenschappelijke boeken voor de master- en doctorale studies. Vele studenten hebben bij hem gestudeerd die ook regelmatig zijn wetenschappelijke zittingen en lessen bijwonen.

Zijn leraren:

De edele Shaykh heeft gestudeerd bij vele uitblinkende geleerden en fuqahaa`. De meest bekende zijn:

De Weledele Shaykh ‘Abdul-‘Aziez bin Baaz;
De Weledele Shaykh ‘Abdullaah bin Ḥumayd, hij was gewend zijn lessen in de moskee van Buraydah bij te wonen;
De Weledele Shaykh Mohammed Al-Amien ash-Shanqieṭie;
De Weledele Shaykh ‘Abdur-Razzaaq ‘Afiefie;
De Weledele Shaykh Ṣaaliḥ bin ‘Abdur-Raḥmaan As-Sukaytie;
De Weledele Shaykh Ṣaaliḥ bin Ibrahiem Ibn ‘Ubayd Al-‘Abdul-Muḥsin;
De Weledele Shaykh Ḥamūd bin ‘Aqlaa;
De Weledele Shaykh Ṣaaliḥ Al-‘Alie An-Naaṣir.

De Shaykh heeft ook bij een aantal geleerden van al-Azhar gestudeerd die gespecialiseerd waren in al-Ḥadieth, At-Tafsier en de Arabische taal.

Zijn schrijfwerken:

De Edele Shaykh heeft veel geschreven, tot de meest uitblinkende werken behoren:

 1. At-Taḥqieqaat Al-Marḍiyyah fiel-Mabaaḥith Al-Farḍiyyah, over het erfrecht, en dit was zijn essay voor de master degree (1 volume).
 2. Aḥkaam Al-Aṭ’imah fie Ash-Sharie’ah Al-Islaamiyyah, de essay voor zijn doctoraal, (1 volume).
 3. Al-Irshaad Ilaa Ṣaḥieḥ Al-I’tiqaad, (1 kleine volume).
 4. Sharḥ Al-‘Aqiedah Al-Waasiṭiyyah, (1 kleine volume).
 5. Al-Bayaan fiemaa Akhṭa-a fiehi ba’ḍu Al-Kuttaab.
 6. Madjmū’ Muḥaḍaraat fiel-‘Aqiedah wad-Da’wah, (2 volumes).
 7. Al-Khuṭab Al-Minbariyyah fiel-Munaasabaat Al-‘Aṣriyya, (4 volumes).
 8. Min A’laam Al-Mudjaddidien fiel-Islaam.
 9. Rasaa`il fie Mawaaḍie’ Mukhtalifah.
 10. Madjmū’ Fataawa fiel-‘Aqiedah wal-Fiqh, uitgeschreven van het radioprogramma Nūr ‘Alaa ad-Darb, waarvan (4 volumes) klaar zijn.
 11. Naqd Kitaab Al-Ḥalaal wal-Ḥaraam fiel-Islaam (een weerlegging op Yusuf al-Qardaawi).
 12. Sharḥ Kitaab at-Tawḥied, van shaykh Moḥammed Ibn ‘Abdul-Wahhaab, (een school boek).
 13. At-Ta’qieb ‘Alaa maa Dhakarahu Al-Khaṭieb fie ḥaqq Ash-Shaykh Moḥammed Ibn ‘Abdul-Wahhaab.
 14. Al-Mulakhas al-Fiqhie (2 Volumes).
 15. Itḥaaf Ahlul-Iemaan bi durūs shahr Ramaḍaan.
 16. Aḍ-Ḍayaa Al-Laami’ min Al-Aḥaadieth Al-Qudsiyyah Al-Djawaami’.
 17. Bayaan maa Djaf’aluhu Al-Ḥaadj wal-Mu’tamir.
 18. Kitaab At-Tawḥied, twee delen die onderwezen worden aan de middelbare school te Wizaarah Al-Ma’aarif.
 19. Fataawa wa Maqalaat Nushirat fie Madjallat Ad-Da’wah, dit is wat uitgegeven is als onderdeel van het boek Ad-Da’wah.

En nog vele andere wetenschappelijke boeken, onderzoeken en korte boeken waarvan sommige zijn gedrukt en andere nog  gedrukt zullen worden en/ of onderweg zijn om gedrukt te worden.

We vragen Allaah dat men van hem profijt opdoet en dat Hij dit op de weegschaal van (goede) daden van onze grote shaykh plaatst. Hij is de Alhorende en Hij is Degene die gebeden verhoort.[1]

[1] Bron: www.ajurry.com/TarjamaFozan.htm
Vertaald door: Umm Ahmed

DELEN