Biografie van Shaykh Moḥammad bin Ṣaaliḥ Al-‘Uthaymien

2628

De biografie van Shaykh Al-‘Allaamah Moḥammad bin Ṣaaliḥ Al-‘Uthaymien 1347-1421 H.

Zijn afkomst en geboorte

Hij is de Edele Shaykh en grote geleerde, onderzoeker, faqieh (geleerde in islamitische jurisprudentie), mufassir (geleerde in de uitleg van de Qor’aan), de vrome en ascetische, Moḥammad bin Ṣaaliḥ bin Sulaymaan bin ‘Abdur-Rahmaan, Aal ‘Uthaymien Al-Wahaybie at-Tamiemie.

Hij is geboren op de zevenentwintigste van de gezegende maand Ramaḍaan in het jaar 1347 H in ‘Unayzah, een stad in Al-Qaṣiem, in het Koninkrijk van Saoedi-Arabië.

Toen de Academie van Kennis in Riyaaḍ werd geopend stelde een aantal broeders aan hem voor om daar te gaan studeren. Hij vroeg goedkeuring hiervoor aan zijn Shaykh, de grote geleerde ‘Abdur-Raḥmaan bin Naaṣir As-Sa’die (d. 1376H) رحمه الله. om daar te gaan studeren en hij gaf hem daar toestemming voor. Hij voegde zich toe aan de academie, studeerde daar in het jaar 1372 en 1373 H en studeerde in die twee jaar af.

Hij kwam in het jaar 1374 H terug naar ‘Unayzah en ging bij zijn Shaykh studeren, de grote geleerde ‘Abdur-Raḥmaan bin Naaṣir As-Sa’die en vervolgde zijn studie in de faculteit van de Sharie’ah. Deze faculteit was een onderdeel geworden van de islamitische universiteit Imaam Muḥammad bin Sa’ud en de Shaykh behaalde hier zijn diploma.

Zijn Shaykh merkte op dat hij uitstekend en snel presteerde in het opdoen van kennis en moedigde hem aan om les te gaan geven, terwijl hij nog een student was in zijn klas. Hij begon met lesgeven in het jaar 1370 H in de Grote Moskee van ‘Unayzah. Toen hij afgestudeerd was aan de Academie van Kennis in Riyaaḍ werd hij aangesteld als docent in de Academie van Kennis in ‘Unayzah in het jaar 1374 H.

In het jaar 1376 H overleed zijn Shaykh, de grote geleerde Abdur-Raḥmaan bin Naaṣir As-Sa’die رحمه الله. en nam hij de leiding van de Grote Moskee van ‘Unayzah over, de leiding van de twee ‘Ied (gebeden) als ook het lesgeven in de Nationale Bibliotheek van ‘Unayzah. Deze bibliotheek was verbonden met de Grote Moskee  die opgericht was door zijn Shaykh Moḥammad bin Ṣaaliḥ al-‘Uthaymien in het jaar 1359 H.

Toen het aantal studenten bleef toenemen en de bibliotheek te klein geworden was, begon de edele shaykh رحمه الله in de Grote Moskee (zelf) te onderwijzen. De studenten verzamelden zich om hem heen en kwamen in grote getale uit het Koninkrijk en daarbuiten. In sommige lessen waren ze zelfs met honderden. Dit waren serieuze studenten die niet alleen kwamen om te luisteren. De Shaykh bleef daar het gebed leiden, prediken en doceren totdat hij overleed رحمه الله.

De Shaykh was docent aan de wetenschappelijke instituut vanaf het jaar 1374 H tot het jaar 1398 H. In dat jaar ging hij over op het lesgeven aan de Faculteit van de Sharie’ah (islamitische wetgeving) en Uṣūl ad-Dien (fundamenten van de religie) in Qaṣiem, een tak van de Islamitische Universiteit Muḥammad bin Sa’ud. Hij bleef daar lesgeven tot aan zijn overlijden رحمه الله.

Hij onderwees ook in de Masjid Al-Ḥaraam en de Masjid An-Nabawie in de periodes  van Ḥadj, Ramaḍaan en de zomervakanties vanaf het jaar 1402 H tot aan zijn dood رحمه الله.

Hij hechtte veel waarde aan het schrijven van boeken, het geven van fataawa en antwoorden op vragen gekenmerkt door gefundeerde kennis. Er zijn tientallen boeken en korte boekjes van de shaykh uitgegeven alsmede lezingen, fataawa, preken, ontmoetingen en artikelen. Ook zijn er duizenden vocale uren opgenomen en uitgebracht van zijn lezingen, preken, ontmoetingen, radio programma’s, lessen van tafsier, uitleg van de edele aḥaadieth, biografie van de Profeet ﷺ, mutun, uitleg van gedichten in islamitische wetenschappen en grammatica.

Naast deze nuttige inzet van lesgeven, schrijven, het leiden van de gebeden, preken (van khutab), geven van fataawa en da’wah naar Allaah ﷻ heeft de shaykh vele andere succesvolle werken gedaan, waarvan:

– Lid van de Commissie van de Grote Geleerden in het Koninkrijk van Saoedi-Arabië vanaf het jaar 1407 H tot aan zijn overlijden رحمه الله.
– Lid van de Wetenschappelijke Commissie aan de Islamitische Universiteit van de Imaam Muḥammad bin Sa’ud tijdens de twee schooljaren 1398 H en 1400 H.
– Lid van de Commissie van de Faculteit van Islamitische Wetgeving en Fundamenten van de Religie van de Islamitische Universiteit Muḥammad bin Sa’ud in Qaṣiem. Tevens was hij voorzitter van de afdeling ‘Aqiedah op die universiteit.
– Tijdens de laatste jaren van het lesgeven op de wetenschappelijke instituut was hij deel van de commissie van planning en curricula voor de instituten van kennis. Hij heeft een aantal studieboeken geschreven die daar werden onderwezen.
– Lid van het voorlichtingscommissie in tijden van Hadj vanaf het jaar 1392 H tot aan zijn overlijden رحمه الله. Hij  gaf lessen en lezingen in Mekka en op plaatsen waar Ḥadj-rituelen werden uitgevoerd, en gaf fatawaa omtrent vraagstukken en regels van de islamitische wetgeving.
– Hij was het hoofd van de liefdadigheidsorganisatie voor Memorisatie van de Edele Qor’aan in ‘Unayzah vanaf dat deze opgericht was in het jaar 1405 H tot aan zijn overlijden رحمه الله.
– Hij gaf vele lezingen binnen het Koninkrijk van Saoedi-Arabië aan verschillende categorieën van mensen en zo ook via de telefoon aan groepen en islamitische instituten in verschillende delen van de wereld.
– Hij was één van de grote geleerden van het Koninkrijk die de vraagstellers beantwoordde rondom de religieuze regelgeving zoals de fundamenten van ‘Aqiedah en de islamitische wetgeving. Hij gaf deze ook op de radioprogramma’s van het Koninkrijk van Saoedi-Arabië waarvan het meest beroemde programma Nūr ‘alaa ad-Darb is.
– Hij heeft de Internationale Prijs gekregen van koning Faisal رحمه الله in het jaar 1414 H voor het dienen van de Islaam.

Zijn dood

Hij رحمه الله is overleden in de stad Djaddah, vlak voor het Maghrib-gebed op woensdag de 15e van de maand Shawwaal in het jaar 1421 H.  Er werd voor hem gebeden in de Masdjid Al-Ḥaram op donderdag na het ‘Aṣr-gebed door duizenden mensen die daarna deelnamen aan de enorme begrafenisstoet. Het was een zeer aangrijpende aanschouwing. De Shaykh رحمه الله is begraven in Makkah Al-Mukarramah.

Bron: www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=18938
Vertaald door Umm Ahmed

DELEN