Biografie van Shaykh ‘Abdur-Raḥmaan Muhiy ad-Dien

454

Een korte biografie van shaykh ‘Abdur-Raḥmaan Muhiy ad-Dien, de mufti van al-Masdjid an-Nabawie

Zijn levensloop:

Hij is de shaykh, dr. ‘Abdur-Raḥmaan bin Ṣaaliḥ Aal Muhiy ad-Dien, geboren in het jaar 1365h in al-Madienah, Saoedie-Arabië.

Na de basisschool ging hij, zoals zijn vader dat verlangde, naar de militaire school, waar hij me doorging tot aan de onderbouw. Wegens zijn liefde voor het opdoen van (islamitische) kennis stopte hij hier echter mee en studeerde hij verder aan Daar al-Ḥadieth in Madienah, waar de toenmalige directeur Shaykh al-‘Allaamah al-Muḥadith ‘Umar bin Moḥammed Falaatah رحمه اللهwas. Uiteindelijk is hij daar niet afgestudeerd, maar aan de lerarenopleiding. Na het voltooien daarvan werd hij als leraar aangesteld door het Ministerie van Onderwijs, wat hij vijf jaar lang deed.

Ondertussen was de shaykh al die tijd bezig met het opdoen van kennis in al-Masdjid an-Nabawie. Daarom wilde hij graag aan de Islamitische Universiteit studeren, waar op dat moment Shaykh Ibn Baaz رحمه الله de directeur was, ware het niet dat in die tijd zijn behaalde diploma geen toegang gaf tot de opleiding. Om toch aangenomen te worden was hij overdag werkzaam als leraar en deed hij in de avond een algemene middelbare schoolopleiding voor een periode van drie jaar.

Nadat hij aangenomen was, begon hij aan de faculteit van ash-Sharie’ah. Nadat hij in 1396h was afgestudeerd, werd hij benoemd tot onderwijsassistent aan de faculteit van de Arabische Taal waar hij al-‘Aqiedah aṭ-Ṭaḥaawiyyah doceerde. Twee jaar later ging hij naar de faculteit van ash-Sharie’ah waar hij promoveerde tot universitair docent, vervolgens naar lector in het jaar 1416h. Vervolgens werd hij hoofd van de faculteit van al-Ḥadieth, in de specialisatie Fiqh as-Sunnah waar hij uiteindelijk pensioneerde in 1425h als universitair hoofddocent in de wetenschappen van al-Ḥadieth.

Zijn geleerden:

De shaykh heeft gezeten onder vele geleerden, waaronder:

 • De shaykh Mohammed Amien ash-Shinqietie رحمه الله, de auteur van Aḍwaa`u al-Bayaan
 • De shaykh Ibn Baaz رحمه الله, waar hij Kitaab at-Tawḥied bij studeerde
 • Shaykh Atiyah Mohammed Saalim رحمه الله, bij wie hij Uṣūl al-Fiqh studeerde
 • Shaykh ‘Umar bin Mohammed Falaatah رحمه الله, een van de geleerden die de grootste invloed op hem hadden in zijn persoonlijkheid en in het vasthouden aan de ‘aqiedah van de salaf
 • Shaykh Abū Bakr al-Djazaa`irie رحمه الله, bij wie hij at-Tafsier en andere wetenschappen studeerde
 • Shaykh ‘Uthmaan bin ‘Alie رحمه الله, waar hij erfrecht leered totdat hij het perfectioneerde en een van de leraren van het erfrecht werd en een verdeler van de erfenis werd in al-Madienah
 • De shaykh Ḥammaad al-Anṣaarie رحمه الله, bij wie hij al-Ḥadieth studeerde, met name Sunan at-Tirmidhie en de uitleg daarvan Tuhfat al-Ahwadhie
 • En andere geleerden waar hij op de universiteit bij heeft gestudeerd tijdens zijn Master en doctoraal, zoals shaykh Mohammed Amaan al-Djaamie رحمه الله. Shaykh ‘Abdur-Raḥmaan رحمه الله zei over hem dat hij een van zijn beste leraren was en een van de besten qua karakter, manieren, omgang, nederigheid en kennis.

Zijn da’wah activiteiten:

Vanaf jongs af aan heeft de shaykh al een liefde voor kennis en het opdoen ervan. Wat hem bewoog om op een vroege leeftijd al preken en vermaningen te geven. Hij heeft de wereld rondgereisd om da’wah te geven in de vorm van conferenties, lessen en preken. En na zijn pensionering heeft hij zich volledig toegewijd aan de da’wah. Hier heeft hij een motivatie en gedrevenheid in die je bij vele jongeren niet ziet. Zijn manier van uitnodigen is aangenaam en prettig.

In het uitnodigen focust hij zich veel op de juiste ‘aqiedah en het volgen van de Sunnah en de vrome voorgangers. Daarnaast concentreert hij zich ook op het waarschuwen tegen innovaties en mensen van begeertes en fanatiekelingen in het volgen van een wetsschool. Ook legt hij nadruk op het hebben van goede karaktereigenschappen en persoonvorming. Studenten van kennis spoort hij aan in te handelen naar hun kennis, het onderwijzen ervan en het respecteren van de geleerden.

Zijn schrijfwerken:
Hij heeft over uiteenlopende onderwerpen geschreven. Waarvan de meeste wetenschappelijke scripties zijn. Ook heeft hij klassieke boeken in de geloofsleer uitgelegd, zoals Uṣūl as-Sunnah van imaam Aḥmad رحمه الله en Faḍl al-Islaam van shaykh al-Islaam Mohammed bin ‘Abdul-Wahhaab رحمه الله. Daarnaast heeft hij ook weerleggingen geschreven op sommige dwalende personen en groeperingen.

 • Zijn masterscriptie: ‘De aḥaadieth die Abū ‘Iesaa at-Tirmidhie Ḥasan verklaard heeft en als enige heeft overgeleverd’.
 • Zijn doctoraalscriptie: ‘Een onderzoek over het eerste deel van de uitleg van Sunan at-Tirmidhie door Ibn Sayyid an-Naas’.
 • Zijn scriptie ter promotie: ‘Een onderzoek van het boek Adjwibah Ibn Aybik al-Husaamie van Ibn Sayyid an-Naas’.

 

Ik sluit af met een uitspraak van al-‘Allaamah, Shaykh ‘Ubayd al-Djaabirie رحمه الله op een van de conferenties in Saoedie-Arabië:

“..en mijn oude medestudent, de shaykh ‘Abdur-Raḥmaan bin Ṣaaliḥ Muhiy ad-Dien, met wie ik al een band als collega en broeder omwille van Allaah heb sinds 56 jaar. En ik denk dat er niemand onder jullie is die op dat moment was geboren.”

 

Bron: Sahab.net & Miraath.net
Vertaling en samenvatting door Abu ’Abdillaah Rifaz

DELEN