Biografie van Shaykh ‘Abdur-Razzaaq bin ‘Abdul-Muḥsin Al-Badr

6035

Een korte biografie van de Shaykh dr. ‘Abdur-Razzaaq bin ‘Abdul-Muḥsin Al-‘Abbaad Al-Badr

Zijn naam:

Hij is de shaykh ‘Abdur-Razzaaq bin ‘Abdul-Muḥsin Al-‘Abbaad Al-Badr. De zoon van de grote geleerde, de muḥaddith van Al-Madienah, de shaykh ‘Abdul-Muḥsin Al-‘Abbaad Al-Badr.

Zijn geboorte:

Hij is geboren op 22-11-1382 H, te Al-Zulfie in het Koninkrijk van Saoedi-Arabië. Hij woont in Madienah en is commissielid van Onderwijs aan de Islamitische Universiteit.

Zijn bekwaamheid op het gebied van kennis:

Doctoraat in Al-‘Aqiedah.

De Shaykh heeft veel boeken geschreven, uitgelegd en onderzoeken gedaan op verschillende vakgebieden. Deze bestaan onder andere uit:

 1. Fiqh Al-Ad’iyah wal Adhkaar
 2. Al-Ḥadj wa Tahdhieb Al-Nufoes
 3. Tadhkirah Al-Mu’atsie Sharḥ ‘Aqiedah Al-Ḥaafidh ‘Abdul-Ghanie Al-Maqdisie
 4. Uitleg van Al-Haashiyah Abū Daawud
 5. Diraasah li Athar Maalik fil Istiwaa’

Audio’s:

 1. Uitleg van Al-Qawaa’id Al-Muthlaa
 2. Uitleg van Al-Kalim Aṭ-Ṭayyib
 3. Uitleg van Qawaa’id Al-Asmaa Al-Ḥusnaa li Ibn Ul-Qayyim
 4. Uitleg van Al-Haashiyah li Ibn Abū Daawud
 5. Uitleg van ‘Aqiedah Al-Ḥaafidh ‘Abdul-Ghanie Al-Maqdisie
 6. Uitleg van Al-‘Aqiedah Al-Waasiṭiyyah li Ibn Taymiyyah (fie masjid Al-Djaami’)
 7. Uitleg van Al-‘Aqiedah Aṭ-Ṭaḥaawiyyah

Verder heeft hij een volledige uitleg gegeven op het boek Al-Adab Al-Mufrad van Imaam Al-Bukhaarie, een uitleg op het boek Al-Fusūl fi Sierah Ar-Rasūl van Ibn Kathier, en vele andere (werken) die te vinden zijn op zijn officiële website: www.al-badr.net

Bij wie hij gestudeerd heeft:

Van de meest bekende geleerden bij wie de shaykh heeft gestudeerd en profijt bij opgedaan zijn:

1 Zijn vader, de ‘Allaamah Shaykh ‘Abdul-Muḥsin Al-‘Abbaad
2 De ‘Allaamah Shaykh ‘Abdul-‘Aziez bin ‘Abdillaah Ibn Baaz
3 De ‘Allaamah Shaykh Moḥammed bin Ṣaaliḥ Al-‘Uthaymien
4  De Shaykh ‘Ali Naaṣir Faqiehie

 

Bron: www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=19267
Vertaald door Umm Ahmed

DELEN