Biografie van Shaykh ‘Ubayd al-Djaabirie

465

Biografie van Shaykh ‘Ubayd bin ‘Abdillaah al-Djaabirie رحمه الله

Hij is ‘Ubayd bin ‘Abdillaah bin Sulaymaan al-Ḥamdaani al-Djaabirie. De stam van Djaabir is van de stam Ḥarb uit de Ḥidjaaz. Hij is geboren in het dorp Faqier in de buurt van de Far’ vallei in de stad Madienah in het jaar 1357h (overeenkomend met het jaar 1938).

In het jaar 1365h verhuisde hij met zijn vader naar Ma’ad ad-Dahb. Daar is hij begonnen te leren en te studeren. In het jaar 1374h verhuisde hij naar Madienah en vanwege familie omstandigheden stopte hij met te studeren voor een bepaalde periode. In 1381h studeerde hij aan de Daar al-Ḥadieth in Madienah. Daarna vervolgde hij aan de Ma’had al-‘Ilmie. Hij begon aan de Sharie’ah college aan de universiteit en hij was afgestudeerd in het jaar 1392h met excellente cijfers.

Zijn leraren

Zijn leraren aan de Daar al-Ḥadieth (in Madienah) zijn:

 • Shaykh Sayfur-Raḥmaan bin Aḥmad
 • Shaykh ‘Ammaar bin ‘Abdillaah

Zijn leraren aan de Centrum van Kennis in Madienah:

 • Shaykh ‘Abdullaah bin ‘Abdul-‘Aziez al-Khudayrie
 • Shaykh ‘Awdah bin Talq al-Aḥmadie
 • Shaykh Dakhielullaah bin Khaliefah al-Kulaytie
 • Shaykh ‘Abdur-Raḥmaan bin ‘Abdillaah bin ‘Adjlan
 • Shaykh Mohammed bin ‘Abdillaah al-‘Adjlan

Zijn leraren aan de Universiteit van Madienah

 • Shaykh al-‘Allaamah, de Muḥaddith Ḥammaad bin Mohammed al-Anṣaarie
 • Shaykh al-‘Allaamah, de Muḥaddith ‘Abdul-Muḥsin al-‘Abbaad
 • Shaykh Abū Bakr al-Djazaa`irie

Zijn werk

Hij was de imaam van Masdjid Sabq in Madienah van 1387h tot 1392h.

Hij was een leraar aan de middelbare school in Jeddah genaamd ‘Umar bin ‘Abdul-‘Aziez van 1392h tot 1396h.

Hij was een uitnodiger aan de Da’wah Centrum in Madienah en hij had de leiding wanneer de hoofdpersoon (van de centrum) afwezig was van 1396h tot 1404h.

Hij was een docent aan de universiteit van 1404h tot 1 radjab 1417h. Toen is hij met pensioen gegaan volgens de voorgeschreven leeftijd in de wet. Tijdens zijn verblijf daar studeerde hij en verkreeg hij een master diploma in tafsier.

Zijn karakter en liefde voor Ahlus-Sunnah

De shaykh is zeer vriendelijk voor zijn studenten, accepteerd mensen van over de hele wereld naar hij huis om hem vragen te stellen en te profiteren. Hij spendeert zijn meeste tijd aan het les geven in zijn lokale moskee, zijn huis, over de telefoon aan studenten in de moskee van de profeet en over het internet.

Vorig jaar noemde de shaykh dat hij 15 lessen per week geeft. Zijn zorg en bezorgdheid voor het verspreiden van kennis en het les geven uit de boeken van de geleerden van Ahlus-Sunnah is zeer zichtbaar. De shaykh reist zowel binnen als buiten het koninkrijk (van Saoedie-Arabië) voor da’wah, dit terwijl hij niet kan zien (blind is). Ik heb hem nooit ook maar een keer horen klagen over het verliezen van zijn zicht. Echter steekt hij uit in wat Allaah hem geschonken heeft aan kennis, memorisatie en begrip van de religie.

De shaykh heeft ook een goed gevoel voor humor. Hij toont veel interesse en zorg in zijn familie, voorziet altijd voor hun en neemt veel tijd en moeite om hem tevreden te stellen. De shaykh heeft veel liefde voor kinderen en speelt met hen en onderwijst hen.

Hij houdt van Ahlus-Sunnah en vraagt altijd naar zijn broeders van de geleerden rond het koninkrijk en elders. Vorig jaar (1425h), ontmoette hij Shaykh Mohammed bin ‘Abdul-Wahhaab al-Banna رحمه الله in de Ḥaram in Makkah en ze omhelsden elkaar. Shaykh Mohammed bin ‘Abdul-Wahhaab al-Banna رحمه الله moest huilen toen hij Shaykh ‘Ubayd zag vanwege de liefde die hij voor hem had en hij nodigde de shaykh uit naar zijn huis.

De geleerden prjzen Shaykh ‘Ubayd al-Djaabirie en erkennen zijn kennis en begrip. Shaykh Ṣaaliḥ al-Fawzaan werd gevraagd over Shaykh ‘Ubayd al-Djaabirie رحمه الله en hij vertelde om te profiteren van hem aangezien hij bekend is als een van de geleerden. Andere grote geleerden zoals Shaykh Ṣaaliḥ as-Suhaymie prees de Shaykh. Zo ook Shaykh Rabie’ bin Haadie die de studenten adviseerd om te profiteren van zijn kennis en begrip. Hij zei: ‘Profiteer zoveel als mogelijk, mijn zoon, want ik ben nu 72 jaar (ten tijde van het uitspreken) en ik weet niet wanneer mijn tijd zal komen’.

Voor degenen die slecht spreken over de shaykh; daarover zei de shaykh: ‘Je verwacht niet dat innoveerders voor jou bloemen zullen neerleggen. Maak je daar niet druk over en bewandel deze weg, de weg van kennis. De profeet was niet vrij van het beledigd worden’.

En hij رحمه الله zei: ‘Kennis zonder wijsheid is een vernietiging. Het is aan de uitnodigers om kennis en wijsheid te hebben en dit komt door middel van het zitten met de geleerden’.

Zijn boeken:

De shaykh heeft vele boeken die zijn gedrukt. Een aantal hiervan zijn:

 • Uitleg van Kitaab at-Tawhied
 • Uitleg van a;-Qawaa’id al-Arba’a
 • Taysierul-Ilaah bisharḥ adilatish-shurūt laa ilaaha ill Allaah
 • Uitleg van ‘Aqiedah ar-Raaziyayn
 • Imdaad al-Qaarie bi Sharḥ Kitaab at-Tafsier min Ṣaḥieḥ al-Bukhaarie
 • Itihaaful-’Uqūl bi sharḥ Thalaathat al-Usūl.
 • Fath al-’Aliyil-A’laa bi sharḥ al-Qawaa’id al-Muthlaa
 • Sharḥ Uṣul as-Sunnah li imaam al-Barbahaarie
 • Sharḥ al-‘Aqiedah al-Waasitiyyah
 • Imdaad al-Muslim bisharḥ mukhtasar al-mundhirie li Ṣaḥieḥ Muslim
 • Tabsier dhawie ar-Rashaad bit-ta’lieq ‘alaa Sharh Lum’at al-I’tiqaad

Zijn dood:

De shaykh overleed op 28 Rabie’ al-Aakhir 1444; overeenkomend met 22 november 2022. Moge Allaah de shaykh genadig zijn en hem de hoogste rangen van het paradijs laten binnentreden.

DELEN