De dag van ‘Aashūraa

2270

Shaykh Sulaymaan Ar-Ruḥaylie

En het vasten is bevestigd (aangeraden) op de dag van ‘Aashūraa, dat de tiende dag is (van de maand muharram), waarop de Profeet Mohammed ﷺ zich inspande om te vasten..

De Profeet ﷺ berichtte dat het een kwijtschelding is (van de zondes) van één jaar..

De Profeet ﷺ vastte deze dag in Makkah, toen hij vervolgens emigreerde naar Madienah, zag hij dat de joden deze dag ook vasten..

Omdat het deze dag was dat Allaah ﷻ Mūsaa en zijn volk had gered..

En zij (de joden) vastten deze dag, en de Profeet ﷺ vastte deze..

En beval deze dag te vasten..

Omdat, O gelovigen, wij meer recht hebben op Mūsaa dan de joden.

De Profeet ﷺ vastte deze dag (altijd) tot zijn dood

En in het laatste jaar (van zijn leven) vastte hij de dag van ‘Aashūraa en zei: “Indien ik volgend jaar nog leef, dan vast ik de negende dag.”

Dus, samen met de tiende..

Vast deze dag dienaren van Allaah. Streef ernaar om deze dag(en) te vasten

Opdat jullie succes moge behalen!

 

Vertaald door Omar Surinami

DELEN