9 fundamentele principes

2148

Shaykh Sulaymaan Ar-Ruḥaylie (moge Allaah hem beschermen) zei:

 

We hebben eerder aangegeven, O broeders, dat er drie geboden zijn van de Profeet ﷺ. Deze bevatten 9 fundamentele principes. Als de geloofsgemeenschap deze zou leren en ze zou begrijpen en zich daaraan zou onderwerpen en ernaar zou handelen dan zou de (islamitische) geloofsgemeenschap zich in een goede toestand bevinden. En zou ze veel van de voorkomende problemen vermijden alsmede veel van de schokkende catastrofes die voortkomen vanuit de geloofsgemeenschap van Mohammed ﷺ en op deze gemeenschap terechtkomen. En we hebben deze 9 fundamentele principes genoemd. En deze zijn:

1. Taqwaa hebben voor Allaah عز و جل.

2. En het luisteren en de gehoorzaamheid aan degene die Allaah over ons heeft aangesteld, zolang dit geen ongehoorzaamheid aan Allaah betreft.

3. En het vastklampen aan de Sunnah en het vasthouden daaraan.

4. En het waarschuwen tegen de geïnnoveerde zaken in de religie en het ver wegblijven daarvan.

5. En het uitwissen van de zondes, wanneer deze plaatsvinden.

6. En de onderlinge omgang met goede karaktereigenschappen.

7. En het makkelijk maken en het onthouden van het moeilijk maken.

8. En goede tijdingen te brengen en het onthouden van het wegjagen.

9. En het volgen en niet in geschil te vallen.

Deze 9 fundamentele principes zijn de grondslagen van het welslagen, de grondslagen van het geluk en de grondslagen van al het goede voor de geloofsgemeenschap van Mohammed ﷺ.

Bron: een gedeelte uit een les van de shaykh over de omgang met de regeringsleiders
Vertaald door Abu Abdillaah Rifaz

 

DELEN