De Arabische taal is een onderdeel van het geloof

1862

Shaykh Ul-Islaam Ibn Taymiyyah (d. 728H) رحمه الله zei:

“Voorwaar, de Arabische taal op zichzelf is een deel van het geloof (de Islaam), en het beheersen ervan is verplicht, want het is verplicht om de Qor’aan en de Sunnah te begrijpen, en zij kunnen niet begrepen worden behalve met het begrip van de Arabische taal, en datgene wat een verplichting compleet maakt; is ook verplicht. Zo zijn er zaken (van de Arabische taal) die verplicht zijn voor elk individu (Fard ‘Ayn) en andere die verplicht zijn voor sommige mensen van een gemeenschap (Fard Kifaayah).”

Iqtiḍaa` Aṣ-Ṣiraaṭ Al-Mustaqiem (2/207)
Vertaald door Abu Mohammad Abdullaah As-Surinami

DELEN