De beste boeken voor een beginnende student van kennis

3060

PDF DOWNLOADEN

Shaykh al-‘Allaamah Mohammed bin Ṣaaliḥ al-‘Uthaymien

Vraag:
Welke boeken adviseert u om mee te beginnen voor de beginnende student van kennis? Met name als het gaat om de geloofsleer.

Antwoord:
Ik ben van mening dat tot de beste (boek) als het gaat om de geloofsleer is al-‘Aqiedah al-Waasiṭiyyah (العقيدة الواسطية) van shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (d. 728H) رحمه الله.

Want het is een beknopte samenvatting van de essentie van de geloofsleer van Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah. Maar het vraagt wel om een uitleg. Daarom moet een beginneling iemand uitkiezen om kennis bij op te doen. Omdat het betekenissen bevat die een persoon niet begrijpt door alleen te lezen. Die vragen namelijk om uitleg. En het maken van een fout hier moet niet makkelijk mee worden omgegaan. Dat wanneer iemand een fout maakt, dat we zeggen dat het maar zijn eigen fout is, want het is een hele belangrijke zaak, het betreft de geloofsleer (‘aqiedah).

Zo ook (het boek) al-‘Aqiedah as-Safaarieniyyah (العقيدة السفارينية). Wat in dichtvorm is geschreven. Maar het bevat een aantal fouten. Het bevat een aantal uitdrukkingen waarvan de klaarblijkelijke betekenis afwijkt van de madhab van de vrome voorgangers.

Zoals zijn uitspraak: “En onze Heer is geen persoonlijkheid, geen verschijnsel en geen belichaming. Hij is de Verhevene, met de meest Verheven Eigenschappen.” Dit is een uitspraak die afwijkt van hetgeen de vrome voorgangers zich op bevonden.[1]

In ieder geval, als dit boek wordt bestudeerd bij een geleerde die de geloofsleer kent en die de uitdrukkingen die afwijken van de madhab van de vrome voorgangers verduidelijkt, dan zal er profijt uit worden genomen.

Als het gaat om een beginneling die jong is, dan is het aan hem om ‘Umdah al-Aḥkaam (عمدة الأحكام) te memoriseren.

Dit boek die wij ook nu aan het bestuderen zijn, is een beknopte boek waarvan de meeste overleveringen afkomstig zijn uit Ṣaḥieḥ al-Bukhaarie en Ṣaḥieḥ Muslim. Dus het is niet nodig om de authenticiteit te achterhalen, maar er kan vanuit worden gegaan dat deze authentiek is. En daarmee wordt de deur geopend naar overleveringswetenschappen.

Ḥadieth

Als het gaat om ḥadieth terminologie, dan is het meest alomvattende boek, Nukhbah al-Fikr (النخبة الفكر) van Ibn Ḥadjr (d. 852H), moge Allaah barmhartig met hem zijn. Deze bestaat uit drie of vier pagina’s.  Die kan een persoon memoriseren, zodat deze wordt onthouden en ook op latere leeftijd profijt van wordt genomen.

Tafsier

Als het gaat om tafsier (van de Qor’aan) dan is de tafsier van Ibn Kathier (d. 774H) رحمه الله goed, profijtvol en betrouwbaar.

De tafsier van shaykh ‘Abdur-Raḥmaan as-Sa’die (d. 1376H) رحمه الله is ook goed, makkelijk en betrouwbaar. Dus met deze twee uitleggen kan men beginnen en profijt nemen.

Fiqh

Als het gaat om fiqh (jurisprudentie); het boek Zaad al-Mustaqni’ (زاد المستقنع), waarvan er een uitleg is genaamd ar-Rawd al-Murbi’ sharḥ Zaad al-Mustaqni’.

Dit is een gezegende boek; beknopt en alomvattend. Onze shaykh ‘Abdur-Raḥmaan as-Sa’die raadde het aan, moge Allaah hem barmhartig zijn. Terwijl hij al Daliel aṭ-Ṭaalib had gememoriseerd. Maar hij zei: “Memoriseer Zaad al-Mustaqni’, want het bevat meer kwesties en het is profijtvol.”

Grammatica

Wat hebben we nog meer, an-Nahw (grammatica)?

An-Nahw; en weet je wel hoe belangrijk an-Nahw is? Die maar weinig mensen beheersen

Als het gaat om an-Nahw, begin met Al-Aadjurumiyyah (الآجرومية). Al-Aadjurumiyyah is ook beknopt en omvat veel kwesties. Een student van kennis memoriseert en bestudeert deze. Het is een goede boek. Sommigen zeggen om daarna te beginnen met Qatr an-Nadaa van Ibn Hishaam. En anderen zeggen om te beginnen met Al-Fiyyah van Ibn Maalik.

En ik adviseer, begin daarna met het memoriseren van Al-Fiyyah van Ibn Maalik. En dit adviseer ik herhaaldelijk. Want het boek Al-Fiyyah van Ibn Maalik, is een samenvatting van Arabische grammatica; Als een persoon deze uit het hoofd leert, is hij op elk moment in staat een grammaticale bewijs te leveren op basis van dit boek. Dus het is zeer profijtvol voor de student.

Biografie

Maar het beste wat ik heb gezien is het boek Zaad al-Ma’aad (زاد المعاد) van Ibn al-Qayyim (d. 751H) رحمه الله, als het gaat om de biografie (van de Profeet ﷺ). Hij behandelt de biografie van de Profeet ﷺ in al zijn omstandigheden; Zijn persoonlijke omstandigheden, zijn sociale omstandigheden, zijn omstandigheden qua strijdmacht, etc.

En bovenop dit allemaal, onttrekt hij veel regelgevingen uit de slagvelden (van de Profeet ﷺ) Het is een boek die profijtvol is voor de student van kennis.

Usūl al-Fiqh

Als het gaat om Usūl al-Fiqh; in werkelijkheid bevat het wat moeilijkheden. En ik hou er niet van om mijn boek te benoemen die ik heb geschreven over Usūl al-Fiqh, Maar het is een beknopt boek die de deur opent (om verder te studeren) voor de student.

Het opent de deur, want het bevat profijtvolle basisbeginselen. Met name als het gaat om de betekenissen van “algemeen”, “specifiek”, “onbegrensd” en “begrensd”. En het is profijtvol voor de beginnende student van kennis

Erfrecht

Als het gaat om erfrecht, dan is het beste, beknoptste en meest profijtvolle boek: Al-Burhaaniyyah (البرهانية)

Dit is een beknopte en samenvattende boek omtrent erfrecht in zijn geheel. De schrijver is Muḥammed al-Burhaan. Het boek is heel profijtvol. Hij heeft zelfs het hoofdstuk over wie twee-derde erft, benoemd in één poëtische zin.

Vertaald door Walid Abu ‘Abdillaah

[1] Beluister de audio hieronder voor meer uitleg hierover:

DELEN