De iqaamah bij het samenvoegen van gebeden

629

Shaykh Mohammed bin Saalih al-‘Uthaymien

Vraag:
Wanneer men het dhuhr en ‘asr gebed samenvoegt, heeft ieder gebed dan haar eigen iqaamah? En heeft het vrijwillig gebed een iqaamah?

Antwoord:
Elk (gebed) heeft een iqaamah. Want in de ḥadieth van Djaabir رضي الله عنه over de beschrijving van de Ḥadj van de profeet صلى الله عليه وسلم waarin hij aangaf dat hij in Muzdalifah (de gebeden) had samengevoegd. Hij zei:

“Hij verrichte de iqaamah en daarna het maghrib gebed, vervolgens verrichte hij de iqaamah en daarna het ‘ishaa gebed. Zonder dat hij hiertussen tasbieḥ deed.”
[Sahieh Muslim n. 1218]

Bron: Fataawa Arkaan al-Islaam blz. 342
Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN