De komst van de 10 dagen van Dhul-Ḥidjah

1835

Shaykh Ṣaaliḥ bin Fawzaan al-Fawzaan

Vrees Allaah, De Verhevene, en neem kennis van het feit dat jullie tien gezegende (dagen) verwelkomen. Dit zijn de tien (dagen) van de maand Dhul-Ḥidjah waarover de Boodschapper van Allaah ﷺ in een authentieke overlevering heeft gezegd:

مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ ‏.‏ قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَىْءٍ
“Er zijn geen dagen waarin de vrome daden geliefder zijn bij Allaah dan deze dagen.Waarop zij vroegen: Ook niet de djihaad op de weg van Allaah? Hij zei: Ook niet de djihaad op de weg van Allaah. Behalve dat een man op eigen initiatief met zijn geld is vertrokken en dat er geen van deze (twee) meer terugkeren.” [1]

Dus het zijn gezegende dagen waarin de Takbier vanaf het begin van deze (dagen) tot het einde ervan Wettelijk is gemaakt. Het vasten van deze tien is Wettelijk gesteld behalve degene die de Ḥadj verricht, hij vast de dag van ‘Arafah niet. Maar degene die geen Ḥadj verricht vast de negen dagen allemaal. En als het gaat om de dag van Al-‘Ied, dan is dit de dag van de grote Ḥadj en het is niet toegestaan om deze te vasten, het is verboden om deze te vasten. Dus men vast negen (dagen) als men geen Ḥadj verricht. En men vast acht (dagen) als men de Ḥadj verricht en hierin zit een grote verdienste en veelvuldige beloning, hij vermeerderd in het uitgeven van aalmoezen en hij vermeerderd in de aanbevolen gebeden. Het zijn dus gezegende dagen waarin de (goede) daden beter zijn dan het verrichten van de djihaad op het pad van Allaah zoals jullie hoorden in de overlevering (voorafgaand). Profiteer hier dus van.

Moge Allaah mij en jullie succes schenken. Voor eenieder met hetgeen dat Allaah voor hem gemakkelijk heeft gemaakt van het goede in deze (dagen).

Bron:

Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

[1] Ṣaḥieḥ Al-Bukhaarie n. 969

DELEN