De voorwaarden van laa ilaaha ill Allaah

453

Shaykh ‘Abdur-Razzaaq al-Badr حفظه الله zei:

“En Wahb bin Munabbih رحمه الله zei tegen degene die hem vroeg:

“Is Laa ilaaha ill Allaah niet de sleutel tot het paradijs? Hij zei: “Jawel, maar er bestaat geen sleutel behalve dat het tanden heeft. Wanneer jij met een sleutel komt die tanden heeft dan zal er voor jou geopend worden, en zo niet, dan wordt er niet geopend.”¹

Hij duidt hiermee naar de voorwaarden van Laa ilaaha ill Allaah.

Nadat de mensen van kennis de teksten in de Qor’aan en Sunnah nauwkeurig onderzocht hebben, werd het duidelijk dat Laa ilaaha ill Allaah niet geaccepteerd wordt behalve met zeven voorwaarden. En dit zijn:

De eerste voorwaarde:
Kennis over haar betekenis, zowel de ontkenning als de bevestiging ervan. Dit is het tegenovergestelde van onwetendheid.

De tweede voorwaarde:
Absolute zekerheid. Dit is het tegenovergestelde van twijfel en onzekerheid.

De derde voorwaarde:
Een zuivere intentie. Dit is het tegenovergestelde van afgoderij en het uiterlijk vertoon.

De vierde voorwaarde:
Waarachtigheid, het tegenovergestelde van leugenachtigheid.

De vijfde voorwaarde:
Liefde en tevredenheid, het tegenovergestelde van afschuw en afkeer.

De zesde voorwaarde:
Overgave, het tegenovergestede van (jezelf) onthouden ervan.

De zevende voorwaarde:
Acceptatie, het tegenovergestelde van verwerping

¹ Overgeleverd door Ibn Radjab in ‘Kalimah al-Ikhlaas‘ blz 14

Bron: Al-Madjmū’ al-Mufied fie Tafsier Kalimah at-Tawhied Laa ilaaha ill Allaah blz. 160-161
Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN