Uitleg van de uitspraak “Deze kennis is religie”

2863

Shaykh Al-‘Allaamah Ṣaaliḥ Ibn Fawzaan Al-Fawzaan

Vraag:
Hij zegt o Edele Shaykh, van wie zijn de woorden en wat betekent het: “Deze kennis is religie, dus kijken jullie (daarom uit) van wie jullie je religie nemen.”

Antwoord:
Dat klopt, dat is overgeleverd over sommige voorgangers, ik denk Ibn Sierien (d. 110H) رحمه الله.

De kennis is religie omdat de religie gebaseerd is op kennis. Dus religie zonder kennis baat niet, want het is gebaseerd op kennis. Dus het is noodzakelijk dat een persoon datgene leert waarmee zijn geloof stand houdt.

Dit is van een kant, de andere kant is dat de geleerden en de leraren verschillen. Sommigen hebben vrees van Allaah en voeden (hun studenten op) met de juiste kennis en de juiste ‘Aqiedah (geloofsleer) en van zo iemand hoort kennis genomen te worden.

Maar een afgedwaalde geleerde, een lakse geleerde, een hypocriet welke zijn kennis alleen op zijn tong heeft, of een innoveerder, van hen is het niet toegestaan kennis te nemen omdat hij invloed heeft op zijn student.

Bron: www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/16414
Vertaald door Umm Ahmed

DELEN