Een aantal prijzingen van shaykh Rabie’ Ibn Haadie Al-Madkhalie

2643

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez bin ‘Abdillaah bin Baaz

De Imaam, Al-‘Allaamah shaykh Ibn Baaz (d. 1420H) رحمه الله werd gevraagd over shaykh Rabie’ Ibn Haadie en shaykh Mohammed Amaan Al-Djaamie en hij zei:

“In het specifiek twee bezitters van deugdzaamheid, shaykh Mohammed Amaan Al-Djaamie en Shaykh Rabie’ Ibn Haadie Al-Madkhalie, zijn allebei van Ahlus-Sunnah en staan bij mij bekend om hun kennis en eerzaamheid en ‘Aqiedah en rechtschapenheid. En dr. Mohammed Amaan is overleden op donderdag 27e sha’baan van dit jaar (1416H) رحمه الله en ik adviseer ten strengste om te profiteren van hun boeken. We vragen Allaah om iedereen succes te schenken naar wat Hem tevreden maakt en vergiffenis voor de overledene, Shaykh Mohammed Amaan, en dat Hij alle moslims leidt naar datgene waar Hij tevreden mee is en waar het succes van Zijn dienaren ligt.”

[afkomstig van het bandje: “De vragen uit Zwitserland”]

En hij zei:

“Shaykh Rabie’ is van de besten van Ahlus-Sunnah wal Djamaa’ah en het is bekend dat hij van Ahlus-Sunnah is en zijn boeken en artiklen zijn bekend”

(afkomstig van het bandje genaamd: “Aanprijzing van de geleerden op Shaykh Rabie'”) Tasdjielaat minhaadj As-Sunnah

Shaykh, al-Muhaddith, Mohammed Naaṣir Ud-Dien Al-Albaanie

En Shaykh Al-‘Allaamah, Al-Muḥaddith Mohammed Naaṣir Ud-Dien Al-Albaanie (d. 1420H) رحمه الله werd gevraagd over het feit dat sommigen twijfel zaaien over Shaykh Rabie’ en Shaykh Muqbil Ibn Haadie Al-Waadi’ie en Shaykh Al-Albaanie antwoorde: Dat het naar beneden halen van deze twee geleerden, Shaykh Rabie’ en Shaykh Muqbil die in hun dawah uitnodigen naar het Boek en de Sunnah en hetgeen waar de Salaf Aṣ-Ṣaaliḥ zich op bevonden en het bevechten van degenen die de juiste methodiek (manhadj) contradicteren zoals voor iedereen duidelijk is. Dit komt alleen van twee soorten mensen: of een onwetende of een volger van zijn begeerten.

De onwetende kan geleid worden omdat hij denkt dat hij kennis heeft en als hij het juiste leert wordt hij geleidt. Maar voor de volger van zijn begeerten kunnen we niets doen behalve dat Allaah تبارك وتعالى hem leidt. Dus degenen die deze twee geleerden weerleggen -zoals we eerder hebben genoemd- is of een onwetende die onderwezen kan worden of een volger van zijn begeerten waartegen toevlucht gezocht moet worden bij Allaah van zijn kwaad. En we vragen aan Allaah om hem te leiden of zijn rug te breken.

En hij zei als commentaar op het boek van Shaykh Rabie’ “Al-‘Awaaṣim mimma fie kutub Sayyid Quṭb min Al-Qawaaṣim” (dit boek is een weerlegging van Shaykh Rabie’ op Sayyid Quṭb):

“Alles waarmee je geantwoord hebt op Sayyid Quṭb is waar en juist en daaruit wordt duidelijk voor elke lezer die iets van de Islamitische waarden en normen bezit dat Sayyid Quṭb geen kennis had over de Islaam van zijn fundamenten of vertakkingen. Moge Allaah jouw belonen, O broeder Rabie’, voor het nakomen van de verplichting van verduidelijking en verheldering van zijn onwetendheid en afdwaling van de Islaam.”

Shaykh Mohammed bin Saalih al-‘Uthaymien

En Shaykh Ibn Al-‘Uthaymien (d. 1421H) رحمه الله werd op het bandje genaamd: “Kashf al Lithaam ‘an Mukhalafaat Ahmad Salaam” gevraagd over degenen die de bandjes van Shaykh Rabie’ verbiedt bewerend dat ze fitnah veroorzaken en dat er aanprijzingen in zitten van de autoriteiten in het Koninkrijk (Saudi-Arabië) en dat zijn aanprijzing voor de leiders (hukkaam) hypocrisie is. Hij antwoordde:

“Wij vinden dat dit verkeerd en een hele grote fout is. En Shaykh Rabee’ is van de geleerden van de Sunnah en van de mensen van het goede en ‘Aqiedah Salafiyyah en correcte methodiek (manhadj). Maar toen hij sprak over sommige kenmerken van sommige mensen maakten ze hem ten schande.”

 

Vertaald door Umm Ahmed

DELEN