Een gezond hart

1827

Abu Bakr Ibn Al-‘Arabie رحمه الله zei:

“Een hart kan niet gezond zijn als dit haat, jaloezie, zelfbewondering en hoogmoed bezit.”

Bron: De regelgevingen van de Qor’aan 3/459
Vertaald door Abdelhakim Abu Safwane

 

DELEN