Een vrouw die zonder maḥram reist

32114

Shaykh Mohammed bin Ṣaaliḥ Al-‘Uthaymien

Vraag:
Moge Allaah u belonen, een vraagstelster heeft de volgende vraag: Wat is het oordeel over het reizen in een vliegtuig zonder maḥram? Wetende dat mijn maḥram mij op het vliegveld achterlaat en een andere maḥram mij opwacht op het andere vliegveld, en dit omdat mijn reis noodzakelijk was?

Antwoord:
Mijn mening is dat het reizen niet toegestaan is – ik bedoel het reizen van de vrouw – zonder maḥram. Niet in een vliegtuig en niet in een auto vanwege de algemene woorden van de Profeet ﷺ:

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
“Een vrouw mag niet reizen behalve met een maḥram.”
[Ṣaḥieḥ Al-Bukhaarie n. 1862]

Als iemand zegt: ‘het vliegtuig was niet bekend in de tijd van de Profeet ﷺ. ‘Dan zeggen wij: ‘dat klopt, het was niet bekend, maar het was (altijd al) bekend bij Allaah ﷻ en als het oordeel (per situatie) verschillend was (of zou kunnen zijn) dan zou de Boodschapper ﷺ dat duidelijk hebben gemaakt, of expliciet of met een aanwijzing. Dus omdat hij geen enkele uitzondering maakte weten we dat het reizen van een vrouw zonder maḥram niet is toegestaan, noch met het vliegtuig noch met iets anders’.

Wat betreft de woorden van sommigen: ‘een vliegtuig is net als een markt waarin mannen en vrouwen zonder maḥram (zich kunnen) verzamelen’. Dan is het antwoord hierop: ‘een markt is geen reis, en het wettelijke oordeel heeft te maken met het reizen. Dus zolang het vliegen met een vliegtuig van land naar land “reizen” wordt genoemd dan is zij “een reiziger”. Wat betreft de beredenering van sommigen dat de vrouw in het vliegtuig veilig is omdat een maḥram haar vergezelt totdat ze gaat vliegen en de andere (maḥram) haar opwacht als ze aankomt dan is dit niet juist, dus het is geen juiste beredenering’.

Ten eerste: omdat de maḥram die haar brengt over het algemeen niet met haar aankomt tot de deur van het vliegtuig. Zij blijft in de wachtruimte en daarna gaat ze vliegen samen met de mensen.

Ten tweede: als we stellen dat hij met haar tot de deur van het vliegtuig aankomt en ze voor zijn ogen plaatsneemt, kan het zijn dat er iets gebeurt wat het vliegtuig belemmert van het opstijgen. (Dit) door een technisch defect, weersverandering, of door welke reden dan ook, en dit kan gebeuren.

(Tevens) als er tegen de reizigers gezegd zou worden; ga ieder een eigen kant op, wie zal haar dan opvangen? Als we stellen dat het vliegtuig is opgestegen op haar vastgestelde tijd, is de koers naar het gewilde vliegveld gegarandeerd? Het kan zijn dat er tijdens de vlucht iets in de lucht gebeurt wat het neerdalen op het bestemde vliegveld belemmert. Het kan zijn dat er een technisch defect gebeurt zoals dat de wielen er niet uitkomen, wat ervoor zorgt dat het (vliegtuig) de andere kant opgaat, naar een ander vliegveld. Dus als ze naar een ander vliegveld gaat en daar neerdaalt wie gaat haar daar opwachten? Als we stellen dat ze veilig aankomt op het gewilde vliegveld, is het dan ook gegarandeerd dat haar maḥram die haar komt opwachten op de juiste tijd aankomt? Dit is in de realiteit niet gegarandeerd. Het kan zijn dat hij zich verslaapt, ziek wordt, een defect aan zijn auto krijgt, onderweg in een file terechtkomt of dergelijke belemmeringen waardoor hij niet op de afgesproken tijd aankomt, waarop zij na landing op het vliegveld verblijft. Waar moet zij nu naartoe? Waardoor er kwaad gebeurt. Deze gevallen, ook al zijn ze zeldzaam, één op de duizend, één op de tien duizend, maar wat belemmert ons om te zeggen: ga niet met vliegtuig? Handelend naar het bevel van de Boodschapper ﷺ toen hij zei:

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
“Een vrouw mag niet reizen behalve met een maḥram.”

Waardoor we veilig zijn van al deze vraagstukken. Daarom is mijn advies aan mijn moslimzusters, en ook broeders, is dat ze Allaah ﷻ vrezen, en hun vrouwen niet laten reizen behalve met een maḥram. Al-Ḥamdulillaah, de zaak is gemakkelijk, ook al heeft haar maḥram een bezigheid, het is mogelijk om met dit vliegtuig mee te gaan en haar naar haar familie te brengen of naar de plek welke zij wenst om daarna terug te komen met een ander vliegtuig. Of dat een tweede maḥram hun opwacht en haar meeneemt en deze met zijn vliegtuig teruggaat.

Bron: http://binothaimeen.net/content/11810?
Vertaald door Umm Ahmed

Extra bijlage:

De maḥaarim (ev. maḥram) van een vrouw

Regelmatig ontvang ik vragen over wie nou wel of geen maḥram is voor de vrouw.

Ter verduidelijking van deze kwestie heb ik dit korte artikel geschreven, waarin ik de belangrijkste hoofdlijnen benoem, zonder te diep in te gaan op details zoals de fiqh-geleerden die nauwkeurig bespreken.

Een vuistregel:

De vuistregel die in algeme zin de maḥaarim omvat, zegt: de maḥaarim van de vrouw zijn:

– Haar echtgenoot.
– Of degene voor wie ze voor altijd verboden is om mee te huwen vanwege verwantschap of een toegestane reden.

Uitleg van de vuistregel:

1. Haar echtgenoot: dat is de persoon die een correcte huwelijksakte met haar heeft afgesloten, ook al heeft hij nog geen geslachtsgemeenschap met haar gehad of zich met haar afgezonderd.

2. Wie voor altijd verboden is om met haar te huwen wegens verwantschap. Dat zijn zeven personen, namelijk: de vader, zoon, broer, oom van vaderskant, zoon van de broer, zoon van de zus en de oom van moederskant.

3. Wie voor altijd verboden is om met haar te huwen wegens een toegestane reden: een toegestane reden is hier beperkt tot twee redenen, namelijk: verwantschap door zogen of verwantschap door huwelijk.

– De maḥaarim uit zoogverwantschap zijn er zeven, net als de maḥaarim uit een natuurlijk verwantschap. Dat zijn dus: de zoogvader, zoogzoon, zoogbroer, zoogoom van vaderskant, zoogoom van moederskant, zoon van de zoogbroer, zoon van de zoogzus.

– De mahaarim uit verwantschap door huwelijk zijn er vier, namelijk: de schoonvader van de vrouw, de stiefzoon van de vrouw, de stiefvader van de vrouw, en de schoonzoon van de vrouw. Drie van deze vier worden maḥaarim voor de vrouw zodra de huwelijksakte is afgesloten. Behalve haar stiefvader; hij wordt pas maḥram nadat hij geslachtsgemeenschap heeft gehad met haar moeder.

Nu we hebben geleerd welke vuistregel er geldt om te bepalen wie wel of geen maḥram is voor de vrouw, gaan we nu iets dieper op het onderwerp in.

Vader en zoon:

– Als er staat (vader) dan omvat dat de directe vader en zijn eigen oorsprong, dus bijv. opa, overgrootopa, etc.
– Als er staat (zoon) dan omvat dat de directe zijn en zijn eigen nageslacht, dus bijv. kleinzoon, klein kleinzoon, etc.

Voorwaarden maḥram:

De geleerden noemen een aantal voorwaarden waar de maḥram aan moet voldoen om ook daadwerkelijk als maḥram op te treden.

Zij noemen als voorwaarden:

1. Dat hij moslim is. De meest correcte opinie is echter dat een niet-moslim ook mahram is, met de voorwaarde dat ze veilig is voor hem en mét hem.
2. Dat hij de pubertijd heeft bereikt, door aan één van de volgende drie te voldoen: 15 jaar bereikt, groei schaamhaar of zaadlozing.
3. Dat hij verstandig is.

Geschreven door Abu Noor Mohamed Bendaoud

DELEN