Geduldig zijn op de Sunnah

2018

Al-Awzaa’ie (d. 157H) رحمه الله heeft gezegd:

“Wees geduldig op de Sunnah en stop waar de groep (eerste moslims) stopte. Spreek met hetgeen zij mee spraken en zie af waar zij van afzagen. En bewandel het pad van de Salaf Us-Saalih (Vrome Voorgangers), wat voor hun genoeg was zal genoeg zijn voor jou.”

Overgeleverd door Al-Laalikaa’ie in Sharh Usoel Ul-I’tiqaad (1/154-155)
Vertaald door Team Stichting As-Sunnah

 

DELEN