Het afbeelden van het ongeziene

1679

Shaykh Ṣaaliḥ bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag:
Er is een poster omtrent de Laatste Dag waarop het paradijs en de hel is afgebeeld en sommigen hangen dit op in de moskeeën. Wat is uw mening omtrent deze kwestie? Dient diegene die dit ophangt hierop aangesproken te worden?

Antwoord:
Ja, diegene die dit ophangt dient aangesproken te worden. Dit is het afbeelden van de Laatste Dag, het paradijs, en de hel. Hier heeft niemand kennis over behalve Allaah – verheven is Hij van enige tekortkoming -. Niemand kent (de hoedanigheid) van het paradijs behalve Allaah, niemand kent (de hoedanigheid) van de hel behalve Allaah en niemand kent (de hoedanigheid) van aṣ-Ṣiraat behalve Allaah. Dus we gaan niet in zaken (overpeinzen) die te maken hebben met het ongeziene waarop we het afbeelden voor de mensen. Dat is niet toegestaan.

We geloven hierin zonder enige twijfel en we bevestigen dit. Maar dit betekent niet dat we dit gaan afbeelden voor de mensen. En deze zaak is een vernieuwing dat niet gekend was voorafgaand. En het is niet toegestaan om dit op te hangen in de moskeeën. Is het dan zo dat de mensen niet zullen vrezen, behalve als het vuur wordt afgebeeld? Is de Uitspraak van Allaah en de uitspraak van de Boodschapper ﷺ en de belofte en de bedreiging (daarvan) dan niet voldoende?! Dit is verkeerd.

Bron: Al-Idjaabah al-Muhimmah fie mashaakil al-mulimmah blz 137-138
Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN