Het gaan naar verafgelegen moskeeën voor het tarawieh gebed

2091

Shaykh Al-‘Allaamah aali Ibn Fawzaan Al-Fawzaan 

Vraag:
Er is een verschijnsel verspreidt onder sommige mensen waarbij men voor het verrichten van het taraawieh gebed zich begeeft naar verafgelegen moskeeën vanwege de imaams met hun mooie stemmen. Wat is uw mening over dit verschijnsel?

Antwoord:
Het is aan de imaam om zijn stem te verfraaien met het reciteren van de Qor’aan en hij moet belang hechten aan het reciteren op een goede manier, dit alles binnen de vereiste normen. Dit doet hij met het verlangen naar de beloning bij Allaah en niet om gezien of gehoord te worden. Ook is het aan hem om de Qor’aan te reciteren met aanwezigheid van het hart (khushu’) zodat hij en degenen die hem horen hiervan profiteren. Hetgeen verplicht is voor de gemeenschappen van de moskeeën is het vullen van de moskeeën met de gehoorzaamheid aan Allaah en het gebed. Het verplaatsen van moskee naar moskee en tijd verspillen door het proeven van de stemmen van de imaams is een ongewenste zaak. Vooral voor de vrouwen, want het feit dat zij zich ver buiten haar huis begeeft is een groot risico. Het is een vereiste van de vrouw dat zij haar gebed in haar huis verricht. Mocht zij toch het huis willen verlaten voor de moskee dan bezoekt zij de dichtbijzijnste moskee met het oog op het verminderen van gevaar. Het verschijnsel van het bijeen verzamelen van de mensen in specifieke moskeeën is ongewenst omdat hiermee andere moskeeën non-actief raken. Deze handeling leidt tot vertoon (ar-riyaa), het veroorzaakt kosten welke niet toegestaan zijn om voor dit doel te spenderen en bevat andere grensoverschrijdende handelingen.

Bron: www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/14891
Vertaald door Abu Jaabir At-Turkie

DELEN