Het nemen van posities waar iemand niet geschikt voor is

750

Shaykh Mohammed bin Ṣaaliḥ al-‘Uthaymien رحمه الله zei:

Vanonder de fouten waarvoor men dient uit te kijken is het nemen van een rol (in het uitnodigen naar Allaah) zonder dat men hiertoe bevoegd is. Het is verplicht voor de student van kennis om uit te kijken voor het naar voren schuiven voordat men daadwerkelijk bevoegd is hiervoor. Mocht hij dit doen dan kan dit duiden op een aantal zaken:

Ten eerste: dat men onder de indruk is van zichzelf vermits hij zichzelf hoger in kennis acht dan anderen (en de voorgrond neemt).

Ten tweede: dat dit (uiteindelijk) zal ontbloten dat hij geen begrip en kennis bezit over bepaalde kwesties. Want hij zou kunnen vallen in vraagstukken die hij niet aan kan waarop de mensen hem zullen weerleggen in de vraagstukken en het duidelijk wordt dat hij tekortkomingen in kennis bezit (om deze rol aan te nemen).

Ten derde: dat hij zal moeten spreken over (het geloof van) Allaah zonder dat hij kennis bezit. Want wanneer iemand deze intentie heeft (om de voorgrond te nemen voor dat men bevoegd is hiervoor) dan is het vaak zo dat het hem niet interesseert en hij op alles een antwoord heeft wat hem gevraagd wordt waardoor hij zijn geloof blootstelt aan gevaar door te spreken over Allaah D zonder kennis.

Ten vierde: meestal zal degene die zichzelf naar voren schuift de waarheid niet accepteren. Want hij zal denken dat wanneer hij zichzelf nederig opstelt tegenover iemand anders dit een bewijs zal zijn dat hij geen kennis heeft, ook al bevindt deze persoon zich op de waarheid.

Bron: Het boek van kennis blz. 120-121
Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN