Het reciteren van de Qor’aan met overpeinzing

1603

Ibn Ul-Qayyim (d. 751H) رحمه الله heeft gezegd:

“Het reciteren van één vers met overpeinzing en nadenken is immers beter dan het uitlezen van de gehele Qor’aan zonder overpeinzing en nadenken. Recitatie met overpeinzing en nadenken is zeker profijtvoller voor het hart, en zal eerder het plaatsvinden van Al-Imaan en het proeven van de zoetheid van de Qor’aan veroorzaken”

Bron: Miftaahu Daar Is-Sa’aadah

DELEN