Het Uur zal niet aanbreken totdat de kennis wordt opgeheven

471

Matn geschreven door Imaam Mohammed bin ‘Abdul-Wahhaab رحمه الله:

De profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Het Uur zal niet aanbreken totdat de kennis wordt opgeheven…”


Uitleg van shaykh al-Fawzaan حفظه الله:

Zijn uitspraak صلى الله عليه وسلم:

“Het Uur zal niet aanbreken totdat de kennis wordt opgeheven..”
[an-Nasaa’ie n. 4456]

De kennis wordt opgeheven en de onwetendheid zal toenemen, en de geleerden zullen afnemen aan het einde der tijden. En de reciteurs zullen veel zijn. Zo ook zullen degenen die veinzen kennis te hebben vermeerderen. En de mensen met het effectieve begrip zullen verminderen of zelfs niet meer bestaan. Aan het einde der tijden zullen de reciteurs vermeerderen zoals in de hadieth wordt genoemd:

“..de reciteurs zullen toenemen en degenen met het effectieve begrip zullen afnemen..”
[At-Tabaraanie in al-Aswat (3/319)]

En er bevind zich geen profijt in degenen die enkel reciteren. Ook al memoriseren zij, lezen zij en nemen zij een korte inkijk (in de Qor’aan); dit behoort niet tot kennis.

Kennis is begrip en inzicht in de religie van Allaah عز وجل. Het is de wijsheid die Allaah geeft aan wie Hij wil. En dit (deze kennis) zal verminderen aan het einde der tijden.

“..de reciteurs zullen toenemen en degenen met het effectieve begrip zullen afnemen..”

(D.w.z.) de kennis wordt opgeheven.

Bron: Sharh Kitaab al-Fitan wal-Hawaadith blz. 122 (Maktabah al-Imaam adh-Dhahabie)
Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN