Het verspreiden van de correcte weerleggingen is genoodzaakt

413

Shaykh Ṣaaliḥ bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag:
Ik hou van de Sunnah en keur innovaties en afwijkingen (in geloofskwesties) af. Echter, o nobele shaykh, zeggen sommige mensen dat het weerleggen van de mensen van innovatie en dwaling niet behoorde tot de methodiek van de vrome voorgangers. En ze zeggen dat het niet vereist is dat de boeken die weerleggingen omvatten verspreid dienen worden, behalve onder de studenten van kennis. We wensen van Shaykh Ṣaaliḥ (al-Fawzaan) dat hij richtlijnen geeft met betrekking tot deze vraag.

Antwoord: 
Hetgeen wat de vragensteller aangaf over de weerleggingen; deze dienen afkomstig te zijn van de geleerden die hier bekwaam in zijn. Degenen die de fout kennen en het kunnen weerleggen middels een bewijs uit de Qor’aan en de Sunnah. En het verspreiden van deze weerleggingen zijn verplicht want het onderwijst de moslims. Wanneer iemand zijn innovatie verspreid, en iemand zijn fouten verspreid, en deze gepresenteerd worden aan de mensen, dan is het genoodzaakt om correcte weerleggingen te verspreiden. Want hiermee zal de kwaadheid van deze innovatie en deze fouten verdreven worden, en dit is noodzakelijk. Dit is een genezing (voor dit kwade). Wanneer de weerleggingen verborgen zullen worden dan zal het kwade zijn intrede maken onder de mensen en dan zullen de innovaties onder hen circuleren. Dus het verspreiden van de correcte weerleggingen is genoodzaakt. Niet alle weerleggingen, maar enkel de correcte weerleggingen die afkomstig zijn van de mensen met kennis. Dit zijn degenen die deze innovaties en fouten kennen, en deze kunnen weerleggen middels de Qor’aan en de Sunnah.

Bron: Nūr ‘alaa ad-darb, 1433-02-28 na de emigratie.
Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN