Het vervallen in Fitan terwijl je er geen weet van hebt

1903
Shaykh Ṣaaliḥ Ibn Fawzaan Al-Fawzaan (moge Allaah hem beschermen) zei:

 

“Het enige wat tegen de dwalingen beschermt -met de wil van Allaah- is de juiste kennis. Maar als je niet over de juiste kennis beschikt dan kan je in dwalingen vervallen terwijl jij er geen weet van hebt en terwijl jij niet weet dat dit dwalingen zijn. Jullie dienen kennis te vergaren bij de bezitters van kennis en jullie dienen niet lui te zijn wanneer jullie instaat zijn (kennis te vergaren).”

 

Vertaald door Abdelhakiem Abu Safwane

DELEN