Hoe de Imams trouw waren aan de Hadith

4107

De vier imams, moge Allah hen rijkelijk belonen, streefden allemaal naar toepassing van de Hadith. Elk van hen deed dan ook uitspraken voorzover bepaalde Ahadith bij hem bekend waren. Zij hebben dan ook veel onderlinge (menings)verschillen omdat enkelen van hen bepaalde Ahadith wel hadden gehoord en anderen hadden deze niet gehoord. Dit kwam vooral doordat de Ahadith toen nog niet systematisch waren opgeschreven, terwijl degenen die de Ahadith (uit hun hoofd) kenden over de Islamitische wereld waren verspreid. Zoals bekend is, was communicatie en de infrastructuur toendertijd slecht. Zo zien we dat imam Ash Shafi’i veel van zijn meningen veranderde toen hij naar Egypte emigreerde en daar andere (voor hem nieuwe) Ahadith leerde kennen. Als we bij wijze van voorbeeld het volgende geschilpunt nemen: Ash-Shafi’I is van mening dat het aanraken van een vrouw de Wudu (ablutie) verbreekt. Abu Hanifah vindt dat dit de Wudu niet verbreekt. In dit geval is het voor ons verplicht om ons te wenden tot de Koran en Authentieke Sunnah, want Allah zegt:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا    

“Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een beter afsluiting.”

(4:59)

Omdat de waarheid één is kunnen niet beide imams gelijk hebben. Aanraken van een vrouw kan dus niet wél en niet de Wudu verbreken.
Allah heeft ons daarom ook alleen verplicht om de Koran, die door Allah is neergezonden en door Zijn Profeet is uitgelegd met zijn authentieke Ahadieth, te volgen. Allah zegt hierover:

“Volgt dan hetgeen aan jullie is neergezonden van jullie Rabb en volgt buiten Hem geen Leiders. Weinig herinneren jullie.”

(7:3)

Het is daarom niet toegestaan als men een authentieke Hadith hoort, om deze af te wijzen omdat hij strijdig is met zijn Madhab. De Imaams zijn het met elkaar eens dat men de authentieke Hadith moet volgen en elke mening die hiermee strijdig is moet afwijzen.

Uitspraken van de Imams over de Hadith

Hieronder volgen enkele uitspraken. Deze verschonen de Imams van blaam en tonen hun volgelingen de waarheid.

-Imam Abu Hanifah, van wiens Fiqh iedereen afhankelijk is, heeft gezegd:

1. ‘Het is voor niemand toegestaan om onze uitspraken over te nemen zonder te weten waar we deze uitspraken vandaan halen.’

2. ‘Het is verboden voor degene die mijn bewijs niet kent, om met mijn uitspraken te antwoorden. Wij zijn mensen die vandaag wat zeggen om dit morgen weer in te trekken.’

3. ‘Als ik een uitspraak doe die strijdig is met het boek van Allah en de overleveringen van de Profeet ﷺ, verwerpt dan mijn uitspraak.’

4. Ibn Abideen zegt in zijn boek: “Als een Hadith authentiek is en strijdig is met de Madhab, dan moet men handelen volgens de Hadith en deze als zijn Madhab aanzien. In dit opzicht blijft degene die de Madhab van Abu Hanifah volgt in overeenstemmimg met zijn Madhab, omdat Abu Hanifah heeft gezegd: ‘Als de Hadith authentiek is dan is dat mijn Madhab.”

-Imam Malik, de Imam van al Madinah, heeft gezegd:

1. ‘Ik ben maar een mens die gelijk kan hebben maar ook fouten kan maken. Als ik een mening heb, bestudeer die dan; als mijn mening in overeenstemming is met de Koran en de Sunnah, neem deze dan over. Als mijn mening niet in overeenstemming is met de Koran en de Sunnah laat hem dan.’

2. ‘Een ieder die na de Profeet ﷺ is gekomen wordt van zijn uitspraken genomen en gelaten, behalve (de uitspraken van) de Profeet ﷺ.

-Imam Ash-Shafi’i, een afstammeling van het Profetelijk
huis, heeft gezegd:

1. ‘Aan iedereen ontgaat of vergeet wel eens een Sunnah van de Profeet ﷺ. Dus welke uitspraak ik ook doe, of welke regel ik ook plaats, die strijdig is met de Profeet ﷺ in dat geval is dé uitspraak de uitspraak van de Profeet ﷺ en dat is dan ook mijn uitspraak.’

2. ‘De moslims zijn het allemaal eens dat wie een Sunnah van de Profeet ﷺ verneemt, dat het voor hem niet is toegestaan om deze Sunnah te laten vanwege de uitspraak van een ander.’

3. ‘Als jullie in mijn boek iets vinden wat tegenstrijdig is met de Sunnah van de Profeet ﷺ, zegt dan volgens wat de Profeet ﷺ heeft gezegd en dat is dan ook wat ik zeg.’

4, ‘Als de Hadith authentiek is dan is dat mijn Madhab.’

5. Hij zei tegen Imam Ahmad Ibn Hanbal: ‘Jij weet meer dan ik van de Hadith en zijn overleveraars, als een Hadith authentiek is verwijs mij er dan naar zodat ik ernaar kan handelen’

6. ‘Ik kom terug van elke kwestie waar een authentieke overlevering van de Profeet over bestaat bij de Hadith-geleerden, die tegenstrijdig is met wat ik zeg.’

-Imam Ahmad Ibn Hanbal, de Imam van Ahl-us-Sunnah, heeft gezegd:

1. ‘Imiteert mij niet en ook niet Malik, Ash Shafi’i, al Awzaa’i en Atthawree, maar neemt van waar zij hebben genomen.’

2. ‘Wie de Hadith van de Profeet verwerpt, bevindt zich op de afgrond van verwoesting.’

Bron: Islamitische Richtlijnen P.189 t/m 193
Vertaald door Abu Noor Mohamed Bendaoud

DELEN