Hoe dient een student van kennis te antwoorden op vraagstukken

1925

Shaykh al-Albaanie – رحمه الله – zei:

“…En met deze gelegenheid zeg ik:

Als een moslim een regelgeving weet van de regelgevingen van de (Islamitische) wetgeving afkomstig van een geleerde die erkend is om zijn kennis en hij (de leerling) wordt gevraagd, dus hij weet een regelgeving/oordeel wat hij van een geleerde heeft genomen terwijl hij zelf geen geleerde is, maar een gewone moslim. Echter kent hij een regelgeving van een geleerde en vervolgens wordt deze leerling over die desbetreffende regelgeving gevraagd door iemand anders net als hemzelf, dan is het voor hem niet toegestaan om te zeggen: “dit is haraam…dit is halaal.” Maar dan hoort hij te zeggen: “Ik heb het die geleerde horen zeggen.” En klaar.

Dit is een fout waar velen in vallen. Niet alleen de gewone moslims, maar zelfs studenten van kennis! Ze worden gevraagd over een kwestie welke hij van een geleerde gehoord heeft en vervolgens geeft hij antwoordt waardoor men gaat denken dat deze persoon een geleerde is. Terwijl hij geen geleerde is maar enkel een geleerde het heeft horen zeggen.

Dit zodat de student van kennis niet in problemen valt en zichzelf bij anderen als een geleerde laat zien en vol van zichzelf raakt met iets wat hij niet heeft. En zijn nafs hem leidt om zich boven anderen te verheffen en hoogmoedig te zijn terwijl het niet van zijn inspanning is maar van kennis waarvan hij geprofiteerd heeft van die geleerde. Want kennis bestaat uit twee soorten:

– Kennis afkomstig van een persoon zelf, en hij kan daarmee een fatwa geven.
– En kennis wat hij van iemand anders heeft genomen, en hij het doorgeeft.

Interpretatie van de betekenis:

“…zijn zij gelijk…?”
(Surah Hud 11:24)

Dit is waarmee we onze broeders adviseren.”

 

Bron:

Vertaald door Abdullah as-Surinami

DELEN