Iemands huwelijksaanzoek weigeren omdat hij zijn baard scheert

3370

Shaykh Saalih Ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Deze vragenstelster, ze vraagt: Wat is het oordeel van het weigeren om met een man te trouwen omdat hij zijn baard scheert?

Antwoord: Ja, Allaah brengt iemand anders voor haar, Allaah zal iemand anders brengen. Degene die de kwestie van het scheren van de baard licht neemt, zal ook andere kwesties lichtvaardig nemen. En vervolgens zouden kinderen komen (geboren worden) en zij zullen op hetzelfde zijn.

Vertaald door Rekaar Al-Kurdi
Nagekeken door Omar Surinami

DELEN