Iemands huwelijksaanzoek weigeren omdat hij zijn baard scheert

4512

Shaykh Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag:
Deze vragenstelster vraagt: Wat is het oordeel als ik een huwelijksaanzoek van een man die zijn baard afscheert weiger?

Antwoord:
Ja, Allaah zal iemand anders (voor haar) laten komen. Allaah zal iemand anders laten komen. Degene die laks met het scheren van de baard omgaat, zal ook laks met andere (zaken) omgaan. En vervolgens krijgen zij kinderen die zo opgevoed zijn (ofwel; dat het normaal is om je baard te scheren).

Vertaald door Abu Jouhaina Hallmans

DELEN