Wie niet weet dat zijn Imaan toeneemt en afneemt

3812

Shaykh Moḥammed Amaan Al-Djaamie (d. 1416H) رحمه الله heeft gezegd:

Abū Dharr heeft gezegd:

“Wie niet weet dat zijn Imaan toeneemt en afneemt, is geen faqieh (geleerde in de islamitische wetgeving).”

Echter van de fiqh (islamitische wetgeving) in het geloof is dat je bevat dat je Imaan toeneemt of afneemt.

Wanneer je bij jezelf ziet dat je naar Allaah keert, verlangend naar dat wat bij Allaah is, gedrevenheid in de aanbidding toont en liefde voor de vrome mensen en de bijeenkomsten van kennis hebt.

Dit zijn aanwijzingen en tekenen die duiden op jouw sterke Imaan en gestegen Imaan

En wanneer je bij jezelf ziet dat je je afwendt en luiheid vertoont (in de aanbidding), en niet verlangt naar het reciteren van het boek van Allaah en het gedenken van Allaah.

Je ziet jezelf altijd uitstellen wanneer het gaat om de aanbidding en dat wat bij Allaah is;

Dit is een bewijs van jouw zwakke Imaan.

Genees jezelf!

 

Vertaald door Omar Surinami

DELEN