Inbreuk maken op copyrights

2320

Shaykh ‘Ubayd bin ‘Abdillaah al-Djaabirie

Vraag:
Dit is de 29e vraag. De vraagstelster vraagt: Wordt het downloaden van boeken via het internet zodat mensen profijt kunnen hebben zonder terug te keren naar de eigenaar voor toestemming, gezien als een inbreuk op de copyright? En daarin ook meegenomen dat op sommige boeken staat: ‘Alle rechten voorgeschreven’ terwijl deze boeken op het internet staan?

Antwoord:
Het (geldende) principe is dat wat er ook wordt verspreidt via het internet, inclusief boeken of audio’s (tapes) eigendom is van de distributeur of de schrijver. Het is niet toegestaan om iets te publiceren of te distribueren behalve wanneer je hun toestemming hebt ontvangen. Je moet van te voren dus directe toestemming van hun hebben gekregen.

Een manier om toestemming te verkrijgen is wanneer er op het boek staat: ‘Copyright niet voorgeschreven’.

Dit is om de moslim mannen en moslim vrouwen te waarschuwen tegen het overtreden van (inbreuk op) de publicaties van specifieke websites of specifieke uitzendingen van de moslims. Dit geldt ook voor de niet moslims. Het is niet toegestaan om hun (rechten) te overtreden door hun werken te distribueren.

Het maakt niet uit of het wordt verkocht of wordt weggeven als een geschenk. Het wordt alleen overwogen als normaal voor de persoon om te nemen wat hij voor zichzelf nodig heeft. Niet om te verkopen en niet om weg te geven als geschenk aan anderen. Het is enkel naargelang zijn behoefte. Dit is normaal volgens wat toegestaan is. Wat betreft het overschrijden hiervan, dan nee, en duizendmaal nee. Want voorwaar, dit is een inbreuk maken op de rechten van anderen.

Vertaald door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN