Het lezen van boeken die dwaling bevatten

1985

Shaykh Rabie’ bin Haadie Al-Madkhalie

 

Vraag:
Een onderwezen persoon zegt dat het toegestaan is kennis te nemen uit de boeken van de mukhaalif (hij die in tegenstrijd is met de Sunnah) met als bewijs dat hij kennis bezit om onderscheidt te maken tussen het correcte en het incorrecte. Wat is uw antwoord hierop? Moge Allaah u beschermen.

Antwoord:
Wallaahie, als hij een vooraanstaande imaam is en capabel is om onderscheidt te maken tussen de waarheid en de valsheid en deze boeken onderwijst om zodoende de mensen verduidelijking te verschaffen, dan is het geen probleem.

Maar als het een klein zwak kind is met een zwakke persoonlijkheid, in dat geval is het niet toegestaan om boeken te lezen die dwalingen bevatten want het zou zomaar kunnen zijn dat hij afdwaalt. Ibn Ayyūb en Ibn Sierien en hun gelijken van bergen (aan kennis) hielden er niet van om ook maar één woord aan te horen van een innoveerder. Hij (een innoveerder) zei: luister naar een overlevering van ons! Waarop hij zei: Nee! Toen zeiden zij: luister naar een aantal verzen! Hij zei: Nee, hij zou deze zomaar kunnen veranderen waardoor er iets in mijn hart terecht komt van deze verandering.

Moge Allaah je zegenen. Dus de zwakke persoon in kennis en persoonlijkheid, ook als is het een geleerde, leest niet uit de boeken van de afgedwaalden. Ook al bevatten deze boeken iets van de waarheid. Bijvoorbeeld, de Profeet ﷺ berispte ‘Umar toen ‘Umar met iets kwam van de Tawraah. De Tawraah is het Boek van Allaah ﷻ maar deze is veranderd. ‘Umar kwam met de waarheid uit de Tawraah maar de Profeet ﷺ berispte hem met een harde berisping en zei: ”O zoon van Al-Khaṭṭaab, is er sprake van twijfel? Wallaahie, ook al zou Mūsaa naar mij komen dan was hem niets toegestaan behalve om mij te volgen.”

Moge Allaah je zegenen. Als de Profeet ﷺ deze handeling al berispt van deze grote imaam, ‘Umar bin Al-Khaṭṭaab, de reusachtige berg, degenen waar niet voor gevreesd wordt dat hij afdwaalt –In shaa’ Allaah-. Ondanks dat, berispte de Profeet ﷺ hem.

 

Bron: www.miraath.net/ar/content/fatawa/8882119
Vertaald door Yalçın Ünsal

DELEN