De betekenis van het liefhebben voor Allaah en het haten voor Allaah.

2236

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillaah Ibn Baaz

 

Vraag:
We weten dat de sterkste houvast van het geloof het liefhebben voor Allaah en het haten voor Allaah is, maar wat betekent het liefhebben voor Allaah en het haten voor Allaah precies?

Antwoord:
Het liefhebben voor Allaah is dat we liefhebben omwille van Allaah Tabaaraka wa Ta’aala. Als je ziet dat iemand godsvrees heeft, dan hou je van hem omwille van Allaah. En je haat iemand omwille van Allaah als je ziet dat hij een ongelovige zondaar of een zondaar is. Ook al is hij moslim, waardoor je hem haat naar de hoeveelheid zondes die hij heeft. Zo is een gelovige, zijn hart breidt uit voor dit en dat. Hij houdt omwille van Allaah van de gelovige mensen en degenen die godsvrees hebben. En de ongelovigen, de slechten en de zondaren haat hij omwille van Allaah en zijn hart opent zich voor dit en dat (liefde voor diegene en haat voor diegene). En als een persoon goede en slechte zaken heeft zoals een moslim zondaar, dan houdt hij van hem om zijn Islaam en haat hij hem om de zondes die hij heeft en combineert hij de twee emoties van liefde en van haat (voor een persoon). Van de gelovigen en de rechtschapene houdt hij dus volledig, de ongelovigen haat hij volledig en degenen die goede en slechte zaken hebben zoals een ongehoorzame moslim, hij houdt van hem naar de hoeveelheid van de Imaan en Islaam die hij heeft en haat hij hem naargelang de hoeveelheid zondes en overtredingen die hij heeft.

Bron: www.binbaz.org.sa/noor/9292
Vertaald door: Umm Ahmed

DELEN