De raket aanvallen van de Houthies op Makkah

2367

Downloaden als PDF: Klik hier

Het afvuren van een ballistische raket op Makkah al-Mukarramah door de Rawaafiḍ[1], de Houthies[2], is slechts een verlengde van de daden van hun voorgangers onder de Qaraamiṭah[3], de Baaṭiniyyah[4].

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه

أما بعد

Voorwaar, de moslims zijn allang al op de hoogte van de enorme dwalingen van de Rawaafiḍ, die niet te tellen zijn. Hieronder valt het ongelovig verklaren van de Metgezellen – moge Allaah tevreden met hen zijn – en de moslims; en hun extremisme met betrekking tot de gerespecteerde familie van de Profeetﷺ – moge Allaah hun vrijwaren van (de claims van) de Rawaafiḍ en hun extremism.

Onder dit extremisme valt hun standpunt met betrekking tot (hun) imaams: dat zij kennis hebben van het onwaarneembare en dat zij elk detail van het bestaan besturen! Wat is het aandeel van Allaah in dit bestaan dan dat deze Rawaafiḍ aan Allaah hebben overgelaten (volgens hun woorden)!? En hoeveel vormen van ongeloof hebben zij wel met betrekking tot dit onderwerp!?

Tijdens deze zware tijden waarin de Rawaafiḍ vernietigende oorlogen veroorzaken in de landen van de moslims, zoals Yemen en Ash-Shaam[5], verklaren ze het bloed van honderdduizenden moslims legaal[6]. Ze verpesten hun kinderen door hen te bekeren naar Rawaafiḍ die  meedoen met hun ongelovige geloofsleer en het laten vloeien van het bloed van hun familieleden.

En met deze gruwelijkheden hebben ze geen genoegen genomen, aangezien hun verkropte wrok hen ertoe heeft bewogen om een ballistische raket af te vuren op Makkah al-Mukarramah om daarmee de grenzen en verboden van Allaah te schenden, waar zij (überhaupt) niet in geloven, noch enige waarde aan hechten.[7]

Allaah zegt in de Qor’aan over zulke daden:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
“En wie daarin (Mekkah) kwade zaken en onrecht wilt plegen, zullen we van een pijnlijke straf laten proeven.”
[Sūrah Al-Ḥadj 25]

En hun voorgangers onder de Qaraamitah zijn hen voorgegaan in zulke kwade zaken. Zij hebben  namelijk honderden bedevaartgangers in de Ḥaram van Allaah en zijn Bayt al-Atieq vermoord,de zwarte steen meegenomen en in hun ‘ka’bah’  geplaatst in hun plaats van ongeloof, (genaamd) Hadjar (het tegenwoordige: al-Ahsaae)[8].

Deze daad van de Houthies, de Rawaafiḍ, is dus slechts een heropleving en een belichaming van de wensen en dromen van hun voorgangers en meesters onder de Qaraamitah.

Ḥusayn Al-Musawie[9] zegt in zijn boek “Omwille van Allaah, vervolgens omwille van de gescheidenis” op bladzijde 91 en 92, terwijl hij het heeft over zijn bezoek aan al-Khomaynie:

“…En in een persoonlijke zitting met de imaam[10] zei hij tegen mij: ‘Beste Ḥusayn, nu is het moment aangebroken om de bevelen van de imaams uit te voeren. We zullen het bloed van de Nawaasib[11] laten vloeien, we zullen hun kinderen vermoorden en we zullen hun vrouwen verkrachten. We zullen niemand van hen besparen een lijdensweg te ondergaan en hun bezittingen zullen volledig naar de Shia van Ahl al-Bayt gaan[12]. En we zullen Makkah en Madienah van de aardbodem vegen, want deze twee steden zijn het bolwerk van de Wahabisten geworden. En Karbalaa moet de gezegende,  heilige plek van Allaah op aarde worden, de Qiblah voor de mensen in het gebed. Hiermee zullen we de droom van de imaams waarmaken. Ons land waar we jaren lang voor hebben gevochten is inmiddels al gevestigd, alleen het uitvoeren blijft nog over!’”

Ik [Shaykh Rabie’] zeg: Het is dus niet vergezocht dat het uitgangspunt van de Houthies met hun enorme fitna in Yemen, alsmede (hun vijandigheid) tegen Makkah en Saudie-Arabië, de verradelijke methode van al-Khomaynie, de Raafiḍie, is. Deze methode welke hij aan Ahl al-Bayt heeft toegeschreven, moge Allaah hen vrijwaren van hem en hun verheffen (boven hun claims). En dat het uitgangspunt van de Houthies het waarmaken van de droom van de Baatiniyyah is: het vernietigen van Makkah en Madienah, en het veranderen van de Qiblah naar het polytheïstische Karbalaa, wat door al-Khomayni leugenachtig en schaamteloos wordt beschreven als  ‘heilig’. Dit terwijl hij, deze Baatinie, op hetzelfde moment niet in staat is deze beschrijving (‘heilig’) op Makkah en Madienah toe te passen.

Moge Allaah de Rawaafiḍ, de Zanaadiqah[13] teleurstellen en moge Hij het land van de Ḥaramayn beschermen tegen hun misdaden en Moge Hij de Islaam en de moslims over hen laten overwinnen. En moge Allaah hun land vernietigen zoals Hij het land van hun voorgangers, de Qaraamitah, de Baatiniyya heeft vernietigd, voorwaar Hij is Degene die de smeekbedes verhoord.

Geschreven door

Shaykh Rabie’ Ibn Haadie ‘Umayr Al-Madkhalie

30/1/1438 H
[Overeenkomstig met 31 oktober 2016]

Bron: http://rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=324
Vertaling en voetnoten: Abu Abdillaah Rifaz

Twitter: @daaralhijrah

 

[1] Rawaafiḍ of Raafiḍah, meervoud van Raafiḍie. Dit zijn degenen die Zayd Ibn ‘Alie verwierpen (rafaḍa) toen zij hem vroegen over Abū Bakr en ‘Umar, waarop hij de smeekbede voor Raḥmah deed voor hen. Hierop zeiden ze: dan verwerpen we jou. Waarop hij zei: Ga heen, jullie zijn de Raafiḍah.
Vrijwel elke subsekte van de Shia heeft tegenwoordig de extremistische en ongelovige geloofsleer van de Raafiḍah.

[2] De shiieten in Yemen

[3] Eén van de vroegere subsektes onder de shiiten.

[4] Een verzamelnaam voor sektes die alles met een duidelijke en verborgen aard beschrijven, waaronder de Qor’aan. De Raafiḍah vallen hier ook onder.

[5] De Levant. Hiermee worden de landen ten oosten van de Middelandse Zee bedoeld.

[6] Met andere woorden: vermoorden ze hen

[7] Dit gebeurde op 27 oktober 2016. De raket is op 65 kilometer van Makkah onderschept door het luchtafweersysteem van het leger.

[8] En dit gebeurde in het jaar 317 hidjrah. Tijdens de rituelen van de Ḥadj waren ze Makkah binnengedrongen en hebben ze iedereen in en rondom de ka’bah vermoord, vervolgens de zwarte steen gestolen en naar hun plaats van afgoderij gebracht. De dode bedevaartgangers werden in de put gegooid waar Zamzamwater uit gehaald werd. De zwarte steen is 22 jaar lang bij hen gebleven.
Zie: al-bidaayah wa an-nihaayah – Ibn Kathier

[9]Een persoon die een hoge rang had bij de Rawaafiḍ, vervolgens heeft Allaah hem berouw laten tonen en naar de Islaam geleidt en heeft hij dit boek geschreven.

[10]Al-Khomaynie

[11]Een scheldnaam die de Shia gebruiken voor Ahlus-Sunnah

[12]Zoals zij zichzelf (onterecht) noemen: de groep van de familie van de Profeetﷺ

[13]Ketters

DELEN