Het oordeel omtrent iemand die sommige verplichtingen verlaat

2162

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillaah Ibn Baaz (d. 1420H)  رحمه الله

Vraag:
Wat is het oordeel over iemand die gelooft in de eenheid van Allaah (Tawḥied) maar te lui is om sommige verplichtingen te verrichten?

Antwoord:
Zijn Imaan is onvolledig en zo ook iemand die sommige zondes heeft begaan, zijn iemaan is onvolledig volgens Ahlus-Sunnah wal-Djamaa’ah. Omdat zij zeggen dat het geloof (Al-Imaan) bestaat uit woorden, daden en ‘Aqiedah, het stijgt met goede daden en daalt met zondes. Het verlaten van het vasten van ramaḍaan of een gedeelte ervan zonder een geldig excuus, is een grote zonde en laat de Imaan dalen en maakt het zwak en sommige mensen van kennis verklaren hem hierdoor ongelovig. Maar het juiste is dat hij niet ongelovig wordt hierdoor zolang hij de verplichting erkent, en uit laksheid en luiheid niet gevast heeft. Zo ook als hij de zakaat uit onverschilligheid uitstelt tot na haar tijd of het helemaal niet geeft, dan is dat een zonde en een zwakte in Imaan en sommige mensen verklaren hem ongelovig als hij dit laat en zo ook als hij een bloedband verbreekt of zijn ouders niet gehoorzaamt. Dan is dat een tekortkoming en zwakte in zijn Imaan en zo ook de rest van de zondes.

Maar wat betreft het verlaten van het gebed, dan is dat in tegenstrijd met het geloof en betekent afvalligheid, ook al ontkent hij de verplichting ervan niet, volgens de correcte mening van de geleerden. Omdat de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“De hoofdzaak is de Islaam, de zuil ervan is het gebed en het hoogtepunt hiervan is de djihaad omwille van Allaah.”

En zijn woorden ﷺ:

“Het verdrag welke tussen ons en hun zit, is het gebed. En wie het verlaat heeft ongeloof gepleegd.”

Er zijn ook andere Aḥaadieth die hierop duiden.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/10
Vertaald door Umm Ahmed

DELEN