Sudjūd as-sahw wanneer iemand twijfelt tijdens zijn gebed

5860

Imaam ‘Abdul-‘Aziez bin Baaz

Vraag: 
Als iemand twijfelt tijdens zijn gebed, hoe is dan de sudjūd? En heet het dan sudjūd van de twijfel?

Antwoord: 
Als hij twijfelt tijdens het gebed dan doet hij sudjūd as-sahw, nadat hij gedaan heeft wat voor hem voorgeschreven is. Als hij twijfelt of het 3 is of 4 (gebedseenheden) dan maakt hij er 3 van; hij bouwt op wat zeker is. Als hij twijfelt of het 2 of 3 (rak’ah) zijn maakt hij er 2 van- in de gebeden met 4 gebedseenheden of met maghrib – en als hij twijfelt of het 2 zijn of 1 – in het gebed met 2 gebedseenheden zoals fadjr en djum’ah – dan maakt hij er 1 van en bouwt (dus) op het zekere en doet sudjūd as-sahw vóór de salaam. Als hij sudjūd (as-sahw) doet na de salaam dan is dat geen probleem. Zo ook als hij de eerste tashahud vergeten is en is gaan staan; dan doet hij 2 sadjdah (neerknielingen) voor de vergeetachtigheid voordat hij de salaam geeft. Hij zegt daarin hetzelfde als tijdens de sudjūd van het gebed: Subḥaana Rabbie al-A’laa, Subhaana Rabbie al-A’laa, Subhaanaka Allaahumma Rabbanaa wa biḥamdik, Allaahumma ighfir lie, hij verricht smeekbede, net als tijdens de sudjūd van het gebed. Hetzelfde geldt als hij de tasbieḥah van de rukū’; Subḥaana Rabbie al-Adhiem tijdens de rukū’ en Subḥaana Rabbie al-A’laa tijdens de sudjūd, uit vergeetachtigheid laat, dan is het ook voor hem voorgeschreven om sudjūd as-sahw te verrichten. Hetzelfde als wanneer hij de eerste tashahud laat.

Zo ook als hij salaam geeft maar 1 of 2 rak’ah te weinig heeft gebeden en vervolgens erop geattendeert wordt of het zelf bedenkt dan maakt hij zijn gebed af en verricht sudjūd as-sahw. Maar het is beter in deze situatie dat de sudjūd as-sahw na de salaam verricht wordt. Als men salaam geeft na 1 of 2 rak’ah te weinig (te hebben gebeden) dan is het beter dat de sudjūd na de salaam gedaan wordt en als hij sudjūd doet vóór de salaam dan is het geen probleem.

Zo ook als hij bouwt op wat hij denkt dat waarschijnlijk is wanneer hij verward is of hij 3 of 4 rak’aat heeft gebeden, maar hij denkt dat het waarschijnlijk is (dat het 3 is) en hij probeerde het zich het juiste te herinneren en hij maakt er 3 van en maakt het af dan verricht hij sudjūd as-sahw en het is beter na de salaam.

Zo ook als hij denkt dat het waarschijnlijk 4 zijn en daarop bouwt dan verricht hij sudjūd as-sahw en het is beter na de salaam en als hij het doet vóór de salaam dan is dat in deze situatie geen probleem.

Samengevat: het is voorgeschreven om sudjūd as-sahw te verrichten vóór de salaam bij elke vergeetachtigheid, dat is beter, behalve in twee situaties:

De eerste: als hij de salaam doet na 1 rak’ah of meer te weinig, en vervolgens geattendeert wordt of het zelf bedenkt dan maakt hij het gebed af, geeft de salaam en doet vervolgens sudjūd as-sahw na de salaam, dat is beter omdat de Profeet ﷺ dat gedaan heeft.

De tweede: als hij bouwt op wat hij denkt dat waarschijnlijk is en probeerde het juiste te herinneren dan maakt hij het af zoals hij denkt dat waarschijnlijk is en is de sudjūd as-sahw na de salaam, dat is beter.

Bron: https://binbaz.org.sa/fatwas/15169/
Vertaald door Umm Ahmed

DELEN