Het verdedigen van de Sunnah gebeurt middels al-djarḥ wat-ta’diel

373

Shaykh Rabie’ bin Haadie al-Madkhalie

Vraag:
Sommige geleerden hebben gezegd dat er vandaag de dag, het jaar 1420 na de emigratie, niet zoiets bestaat als de kennis van het misprijzen en prijzen (al-djarḥ wat-ta’diel). Ze zeiden dat dit een kennis is die specifiek was ten tijde van de overleveraars (in ḥadieth). Wat is hierin de juistheid?

Antwoord:
Bij Allaah, dat men zulke uitspraken doet valt onder de lachwekkende zaken die men laat lachen en huilen tegelijkertijd. Wanneer innovaties, dwaling, atheïsme, seculieren, communisten, ar-Rawaafiḍ, Sūfies en andere dwalende sekten zullen vermeerderen zal dit een halt toe brengen aan de verspreiding van de Islaam. Het zal zorgen voor een rookgordijn van verwarring onder de mensen terwijl de aanhangers van deze sekten in alle blijdschap kunnen zeggen wat ze willen. En er is niemand die zegt ‘dit is fout, dit is verwerpelijk’ of ‘dit zal verderf zaaien, dit zal profijt brengen’ !? Dit behoort tot verlies en gebrek aan begrip van het geloof van Allaah سبحانه وتعالى .

De vrome voorgangers schreven boeken inzake de correcte geloofsovertuiging waarin zij de mensen van dwaling bekritiseren. Ze vernoemde zowel de individuen onder hen als hun sekten. Is dit dan ook iets dat niet meer bestaat? Kunnen we zeggen dat de innoveerders ten tijde van de vrome voorgangers bediscussieerd werden en hun dwalingen verduidelijkt werden maar dat het vandaag de dag niet meer toegestaan en verboden is? Dus, het spreken over de mensen van dwaling is hedendaags verboden? Zo ook het spreken over de seculieren, dwaallichten, ar-Rawaafiḍ en de Sūfies?

Ma shaa Allaah. Is dit een oproep om verschillende geloofsovertuigingen te verenigen of wat? We vragen Allaah om vergeving en keren terug naar Hem in berouw. Dit is dwaling. Het is verplicht dat de kennis over het misprijzen en prijzen (al-djarḥ wat-ta’diel) voort blijft bestaan om zodoende het geloof van Allaah en de Sunnah van de boodschapper van Allaah سبحانه وتعالى te verdedigen. En dit dient zo te blijven tot de dag der opstanding.

De vrome voorgangers zeiden dat het verdedigen van de Sunnah beter is dan (het verdedigen ervan middels) het slaan met zwaarden (in een oorlogssituatie). En het verdedigen van de Sunnah gebeurt middels het misprijzen en prijzen (al-djarḥ wat-ta’diel). Het misprijzen en prijzen zal blijven voortbestaan tot de dag der opstanding. Wanneer de mensen willen profiteren van de kennis van een geleerde dan zeg je tegen hem: ‘Dit is een nobele geleerde die zich op de Sunnah bevindt’. Men dient hem aan te prijzen, moge Allaah jullie zegenen.

Anders dan dit zegt men: ‘Deze geleerde is een aanhanger van ar-Rawaafiḍ’ of ‘dit is een Sūfie die oproept naar de dwaling van Wahdatu Al-Wudjuud’ of ‘dit is een seculier’ of ‘dit is een communist die zich verschuilt achter de Islam’ enzovoorts. Het is verplicht voor jou om dit allemaal te verduidelijken. Dit is verplicht en het behoort tot de Djihaad. En het zal niet ophouden, noch heeft het enkel betrekking op de overleveraars van ḥadieth.[1]

Bron: [1] Een artikel (geplaatst op 14-02-2014) op de website van de shaykh: Klik hier
أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث (الحلقة الأولى)

Vertaal door Nordin Abu Mu’aawiyyah

DELEN