Wanneer wordt sudjūd as-sahw gedaan

8609
Shaykh Al-‘Allaamah Mohammed bin Saalih Al-‘Uthaymien
 
Vraag:
Wanneer wordt sudjūd as-sahw na de salaam gedaan en wanneer ervoor?
 
Antwoord:
Deze vraag is werkelijk belangrijk en de luisteraars horen aandacht te geven en begrijpen wat we gaan zeggen in shaa Allaah: sudjūd as-sahw is na de salaam als het om een toevoeging gaat, of het nou een toevoeging is van wat gezegd wordt (woorden) of een handeling.
 
Een voorbeeld van een toevoeging van wat gezegd wordt is wanneer een persoon salaam geeft voordat het klaar is en vervolgens eraan herinnert wordt en het gebed afmaakt dan doet hij sudjūd as-sahw na de salaam. Omdat hij iets toegevoegd heeft wat gezegd wordt – en dat is de salaam – tijdens (het gebed), dan is de sudjūd na de salaam. Het bewijs daarvoor is de hadieth van Abie Hurayrah رضي الله عنه toen de Boodschapper ﷺ de dhuhr of ‘asr twee rak’ah had gebeden en salaam gaf, toen werd hij eraan herinnert en maakte hij zijn gebed af en deed de salaam. Vervolgens deed hij sadjatayn na de salaam en deed vervolgens de salaam. Zo ook als hij een rak’ah toevoegt aan zijn gebed, het fadjr gebed met drie rak’ah bidt, of met maghrib vier, of een viereenheidsgebed vijf rak’ah, dan doet hij sudjūd na de salaam. Dit omdat de Profeet ﷺ het duhr gebed met zijn metgezellen vijf rak’ah had gebeden. Nadat hij salaam deed werd tegen hem gezegd: “Is het gebed langer geworden?” Hij zei: “Wat bedoel je?” Ze zeiden: “Je hebt vijf (rak’aat) gebeden.” Hij ﷺ vouwde zijn voeten en richtte zich vervolgens naar de qibla en deed sadjdatayn en (daarna) de salaam.
 
Dit is ook toevoeging en de sudjūd wordt na de salaam gedaan en het bewijs voor de twee weet je uit het bewijs voor de toevoeging van woorden of handelingen. En wat betreft de beredenering ervan uit theoretisch perspectief is zodat er niet twee toevoegingen aan het gebed plaats vinden en dat is de toevoeging van woorden of een daad, die uit vergeetachtigheid is gedaan, en de sudjūd as-sahw. Daarom was het van de wijsheid dat de sadjdatayn na de salaam gedaan worden, zodat er niet twee toevoegingen in plaatsvinden.
 
Hieruit weten we dat het een stelregel is dat als een persoon aan het gebed woorden toevoegt daarmee het gebed ongeldig wordt, zoals de salaam bijvoorbeeld, uit vergeetachtigheid of een handeling toevoegt dan is het gebed ook ongeldig en is het verplicht om sudjūd as-sahw te doen en is zijn plaats na de salaam. Om de overgeleverde bewijs en de theoretische beredenering.
 
Maar als de sadjdatayn om een tekort in het gebed gaat dan is haar plaats vóór de salaam. Zoals wanneer een persoon de eerste tashahhud vergeet en opstaat, want als hij de eerste tashahhud vergeet en opstaat moet hij niet teruggaan ervoor maar hij maakt zijn gebed af en doet sudjūd voordat hij salaam geeft.
 
Omdat het vaststaat dat de Boodschapper van Allaah ﷺ opstond na twee (rak’ah) tijdens het duhr of het asr gebed en toen deed hij ﷺ sadjdatayn voor de salaam. Zo ook als men vergeet Subhaana Rabbie Al-‘Adhiem te zeggen tijdens de ruku’ of Subhaana Rabbie Al-A’laa tijdens de sudjūd, of de takbier vergeet te doen tijdens het gaan naar een andere handeling dan is in deze situatie de sudjūd vóór de salaam; omdat het om een tekort is in het gebed. Het bewijs ervoor is waar we naar hebben verwezen dat de Profeet ﷺ de eerste tashahhud vergeten was en sudjūd deed vóór de salaam. De beredenering ervan is omdat toen er in het gebed een tekort was, het passender was dat de sudjūd as-sahw vóór de salaam is. Zodat de compensatie vóór het einde is, omdat sudjūd as-sahw het tekort compenseert. Het is passender dat de compensatie bij een tekort vóór de salaam plaats vindt.
 
Er is ook de kwestie van twijfel. Als een persoon twijfelt of hij drie of vier (rak’ah) heeft gebeden in de gebeden met vier gebedseenheden bijvoorbeeld, als dan de beide gevallen even zwaar wegen en hij vindt niet dat de ene waarschijnlijker is dan de andere dan maakt hij er drie van; dat betekent hij bouwt op het mindere en het daarop afmaakt. Hij doet dan sudjūd vóór de salaam. Maar als hij vindt dat het waarschijnlijk is dat het drie waren of dat het waarschijnlijk vier waren laat hem dan daarop afmaken. Dus op wat hij waarschijnlijker vindt, maar hij doet sudjūd as-sahw in dat geval na de salaam.
 
Bron: http://binothaimeen.net/content/6730
 
Extra toelichting:
 
Vraag:
Als degene die bidt vergeet en gaat zitten voor de eerste tashahhud en lang blijft zitten en vervolgens geattendeert wordt, moet hij dan vóór of na de salaam neerknielen (sudjūd )?
 
Antwoord:
Sudjūd is hier niet verplicht. Dus als men vergeet in de eerste tashahhud en het afmaakt denkend dat het de laatste (tashahhud) is dan zeggen we: is dit een toevoeging van woorden of handelingen? De toevoeging is van woorden, omdat het zitten een plek is van zitten, dus de toevoeging is van woorden en voor een toevoeging van woorden is sudjūd as-sahw niet verplicht. Maar als men de sudjūd verricht is het beter en zo niet dan is het geen probleem. Maar als men sudjūd wil doen laat hem dat dan doen na de salaam. Omdat hij iets toegevoegd heeft en elke sudjūd as-sahw die omwille van een toevoeging wordt verricht na de salaam plaatsvindt.
DELEN