Op welke manier dient de student van kennis zijn kennis op te doen

2514

Shaykh Al-‘Allaamah Ṣaaliḥ bin Fawzaan Al-Fawzaan

Vraag:
Welke methode is het meest juist voor de student van de kennis? Is dat het vergaren van de kennis middels (het beluisteren van) geluidsopnames of middels het bijwonen van de zittingen van de geleerden?

Antwoord:
Het vergaren van de kennis via geluidsopnames en boeken is verkeerd. Het is een dwaling want degene die hierop vertrouwt zal dwalen, want boeken bevatten listen, bevatten leugens en fouten. Het zijn producten van mensen en wat een mens produceert is blootgesteld aan fouten. De mogelijkheid dat er fouten aanwezig zijn daar is sprake van bij mensen die een adviserende intentie hebben. En het kan ook zo zijn dat de schrijvers van de boeken niet een adviserende intentie hebben maar de gedachten van de mensen willen misleiden door te schrijven wat mensen zal doen afdwalen.

Als de student van kennis dus een boek wil lezen moet hij deze eerst aan de geleerden voorleggen zodat de geleerden kunnen beoordelen of het boek geschikt is om te lezen en ervan te profiteren of dat het boek juist ongeschikt is. De student van kennis moet zich niet werpen op de boeken zonder eerst de geleerden te raadplegen of de boeken voor te lezen aan de geleerden zodat deze de boeken kunnen uitleggen.

De kennis wordt dus vergaard middels (het raadplegen van) de geleerden. Boeken zijn louter middelen die ze als hulp kunnen gebruiken tijdens het vergaren van de kennis. De kennis zelf moet genomen worden van de geleerden en niet (enkel) uit de boeken.

Bron: www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/16252
Vertaald door Abu Jaabir At-Turkie

DELEN