Uitleg van ‘De 3 Fundamenten’

772

 

Over het boek ‘De 3 Fundamenten’

De Titel:

الأصول الثلاثة / ثلاثة الأصول

al-Oesoel ath-Thalaathah of Thalaathatil-Oesoel, wat betekent: De Drie Fundamenten.

Het wordt zo genoemd omdat het leeuwendeel van het boek de uitleg over drie fundamentele vragen en het antwoord daarop betreft. Echter, het boek bevat ook enkele andere belangrijke onderwerpen die hiermee verband houden.

De Auteur:

Hij is Shaykh al-Islam Imam Mohammed bin ‘Abdoel-Wahhaab at-Tamiemie an-Nadjdie (1115-1206H), van de twaalfde-eeuwse geleerden van de Hanbalie wetschool in Nadjd, in het huidige Saoedi-Arabië. Eén van de grote, bekende uitnodigers naar tawhied en de aqiedah van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah.

Het Onderwerp:

Dit boek is een beknopte inleiding tot de belangrijkste concepten en geloofsartikelen van de Islam die elke moslim dient te weten.

De Indeling:

Het boek is ingedeeld in vijf delen:*

1. Een inleiding over het belang van vier zaken:

 1. Kennis
 2. Daden
 3. Uitnodiging naar de Islam
 4. Geduld en standvastigheid hierop.

2. Een uitleg van drie vraagstukken die elke moslim en moslima dient te weten:

 1. Dat wij zijn geschapen met een reden en hoe wij deze kunnen vervullen door het volgen van de Profeet – vrede zij met hem.
 2. Wat wij dienen te vermijden om deze reden te kunnen verwezenlijken door het aanbidden van Allah alleen en het vermijden van shirk.
 3. De consequentie van het verwezenlijken van dit doel door het houden en afkeer hebben omwille van Allah.

3. De uitleg van de algemene betekenis van de Islam in twee zaken:

 1. De betekenis van tawhied.
 2. De betekenis van shirk.

4. De uitleg van de 3 vragen die elk mens in zijn graf gesteld zullen worden en wat hij dient te weten om hierop te kunnen antwoorden. Deze drie vragen en antwoorden zijn:

 1. Wie is jouw Heer? Dit is Allah.
 2. Wat is jouw godsdienst? Dit is de Islam.
 3. Wie is jouw Profeet? Dit is Mohammed – vrede zij met hem.

5. De uitleg van twee belangrijke geloofsartikelen:

 1. Het geloof in het Hiernamaals.
 2. De essentie en eensgezindheid van de uitnodiging van alle boodschappers en profeten die Allah gezonden heeft.

* opmerking: dit wil niet zeggen dat deze indeling statisch is en er geen andere manieren van indelen mogelijk zijn – dit is slechts één van mogelijke indelingen.

Enkele aangeraden boeken die dit boekje hebben uitgelegd:

DELEN